Harmonogram odbioru odpadów Skarżysko 2018 r.

Przedstawiamy terminy odbioru śmieci w 2018 r. na terenie Skarżyska.

 

Podstawowe zasady odbioru odpadów są następujące:

  • Odbiór zaczyna się od godz. 7.00
  • Pojemniki i worki należy wystawić w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób niezagrażający ruchowi publicznemu pieszych i pojazdów.
  • Pojemniki i worki z nieodpowiednią zawartością nie zostaną odebrane i zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna

Kontakt do firmy MS-EKO odbierającej odpady: 41 253 41 27

Przeczytaj również: Jak prawidłowo segregować śmieci

POSESJE WIELORODZINNE
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szkło 4, 18 1, 15 1, 15 5, 19 4, 17 7, 21 5, 19 2, 16 6, 20 4, 18 2, 15 6, 20
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ostatni wtorek miesiąca 30 27 27 24 29 26 31 28 25 30 27 18
Popiół – druga środa miesiąca 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Odpady komunalne zmieszane

(pojemniki i worki czarne)

Każdy poniedziałek, środa, piątek
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

Każdy piątek
Odpady segregowane

(pojemniki i worki kolorowe)

Każdy czwartek

 

1 MAJA, ŁYŻWY, PODEMŁYNEK – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: 1 Maja, Borówkowa, Czachowskiego, Głogowa, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Łyżwy, Gierymskiego, Malinowa, Langiewicza, Oleśnicka, Piękna, Podemłynek, Porzeczkowa, Poziomkowa, Racławicka
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi czwartek

(pojemniki i worki czarne)

4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

30 27 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 20 18
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

9 13 13 10 8 12 10 14 11 19 13 1
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9 11 10 9
Popiół 16 20 20 17 17 16 20 18

 

3 MAJA, MŁODZAWY – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: 3 Maja, Ekonomii, Jaracza, Osterwy, Młoda, Młodzawy, Szkolna, Zaporęba
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek

(pojemniki i worki czarne)

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

15 19 19 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 12 10
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13 8 14 13
Popiół 19 16 16 20 20 19 16 21

 

BÓR – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: 17 Stycznia, Dygasińskiego, Dzielna, Harcerska, Iglasta, Majora Hubala, Nowa, Orzeszkowej, Partyzantów, Sosnowa, Świerkowa, Walecznych, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zbrojna, Zwycięzców
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co druga środa

(pojemniki i worki czarne)

3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

16 20 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13 11
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5 7 6 5
Popiół 29 26 26 30 30 29 26 31

 

BZINEK – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Grota Roweckiego, Jodłowa, Krakowska, Polna, Ponurego, Tartaczna, Żytnia
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek

(pojemniki i worki czarne)

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 21
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

15 12 12 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 20 13, 27 10, 24 8, 22 5 3
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13 8 14 13
Popiół 16 20 20 17 17 16 20 18

 

DOLNA KAMIENNA – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Chłodna, Ciepła, Czerwonego Krzyża, Dobra, Fabryczna, Franciszkańska, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Limanowskiego, Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Piaskowa, Podjazdowa, Przechodnia, Przesmyk, Równoległa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźniana, Spacerowa, Staszica, Średnia, Świeża, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka, Zacisze
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co druga środa

(pojemniki i worki czarne)

10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

15 19 19 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 12 10
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13 8 14 13
Popiół 19 16 16 20 20 19 16 21

 

KSIĄŻĘCE – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Działkowa, Kopernika, Kościelna, Książęca, Podlaska, Rycerska, Turystyczna, Warszawska
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi piątek

(pojemniki i worki czarne)

12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

10 14 14 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 12, 26 10, 24 7 5
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 21 16 8 21
Popiół 16 20 20 17 17 16 20 18

 

PARYSKA, NIEPODLEGŁOŚCI – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Niepodległości, Legionów, Łąkowa, Paryska, Traugutta
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi poniedziałek

(pojemniki i worki czarne)

8, 22 5, 19 5, 19 3, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

15 12 12 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5 3
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13 8 14 13
Popiół 16 20 20 17 17 16 20 18

 

PLACE, METALOWIEC – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Akacjowa, Bernatka, Budowlanych, Bukowa, Energetyków, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Metalowców, Mostowa, Odlewnicza, Tokarska, Topolowa, Torowa, Urzędnicza, Armii Krajowej, Gajowa, Grabowa, Grottgera, Łowiecka, Orla, Sienkiewicza, Stokowa, Świętokrzyska, Wiejska, Wileńska, Wyspiańskiego
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek

(pojemniki i worki czarne)

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

16 13 13 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 20 18
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 19 21 20 19
Popiół 8 12 12 9 9 8 12 10

 

POGORZAŁE – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Główna, Leśna Polana, Modrzewiowa, Nizinna, Parkingowa, Pogodna, Rajdowa, Widokowa, Wieżowa, Zagórska
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi wtorek

(pojemniki i worki czarne)

2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

12 9 9 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2 7
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12 14 13 12
Popiół 15 19 19 16 16 15 19 17

 

MILICA (REJON 3) – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Piłsudskiego, Niepodległości, Tysiąclecia, Asnyka, Bankowa, Brzozowa, Konarskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Popiełuszki, Leśna, Mickiewicza, Niska, Norwida, Okrzei, Słowackiego
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co druga środa

(pojemniki i worki czarne)

3, 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

8 12 12 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5 3
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 26 28 27 26
Popiół 16 20 20 17 17 16 20 18

 

PRZYDWORCOWE (REJON 4) – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Górnicza, Jagiellońska, Małowicza, Fałata, Kochanowskiego, Matejki, Moniuszki, Oseta Wasilewskiego, Rybickiego, plac Floriański, Powstańców Warszawy, Pułaskiego, Rejowska, Sezamkowa, Sokola, Sporna, Spółdzielcza, Szydłowiecka, Kossaka, Zielna, Żeromskiego
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi czwartek

(pojemniki i worki czarne)

11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17, 30 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

15 19 19 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 12 10
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 13 8 14 13
Popiół 19 16 16 20 20 19 16 21

 

ZACHODNIE, REJÓW – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Cicha, Cmentarna, Długosza, Kilińskiego, Krzywa, Multanka, Praga, Prosta, Przekątna, Reja, Robotnicza, Rzeczna, Słoneczna, Sportowa, Struga, Wiklinowa, Skalna 7 i 9
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi piątek

(pojemniki i worki czarne)

5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

17 21 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14 12
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12 14 13 12
Popiół 25 22 22 26 26 25 22 24

 

ŻURAWIA – POSESJE JEDNORODZINNE
Ulice: Bazaltowa, Bilskiego, Bobowskich, Bursztynowa, Gołębia, Granitowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Krucza, Krzemowa, Marmurowa, Organizacji Orzeł Biały, Piękna, Ptasia, Skowronkowa, Słowikowa, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Towarowa, Witwickich, Wschodnia, Żurawia
Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne zmieszane – co drugi poniedziałek

(pojemniki i worki czarne)

8, 22 5, 19 5, 19 3, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 21
Odpady zielone i biodegradowalne

(pojemniki i worki brązowe)

30 27 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 20 18
Odpady segregowane

(pojemniki i worki żółte)

11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Szkło

(pojemniki i worki zielone)

9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9 11 10 9
Popiół 16 20 20 17 17 16 20 18

 

Źródło: Urząd Miasta w Skarżysku