„Śladami pamięci” to konkurs dla szkół, placówek wychowawczych i kulturalnych, który ma na celu podnoszenie i pielęgnowanie wiedzy o naszej małej ojczyźnie.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć strony,
które biorą udział w konkursie „Śladami pamięci”

Muzeum im. Orła Białego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum im. Orła Białego zapraszają do udziału w konkursie mającym na celu upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy o historii w województwie świętokrzyskim poprzez poszukiwanie i upamiętnianie lokalnych miejsc pamięci.

marek jedrzejczyk skarzysko

Zadanie

Zadaniem uczestników będzie przygotować fanpage na Facebooku, który będzie opisywał jedno wybrane lokalne miejsce pamięci związane z walkami powstańczymi. Fanpage będzie trzeba utrzymać i redagować od 11 czerwca do 15 września. Można na nim zamieszczać:

 • fotografie
 • opisy
 • wywiady audio z uczestnikami lub świadkami wydarzeń
 • reportaże z udziałem mieszkańców i inne

W ciągu trzech miesięcy uczestnicy muszą dbać o oglądalność strony, zaciekawienie potencjalnych odbiorców, regularne wstawianie nowych informacji oraz reklamę w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla szkół i placówek edukacyjnych oraz kulturalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Do konkursu mogą przystąpić pojedyncze osoby oraz zespoły projektowe liczące od 3 do 5 osób.

W konkursie mogą brać udział:

 • szkoły podstawowe
 • gimnazja
 • szkoły średnie
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • świetlice
 • biblioteki
 • domy kultury i inne

Zgłoszenie

Kartę zgłoszenia udziału w konkursie proszę przesyłać na adres: k.ziomek@muzeum.biz bądź na adres tradycyjny: Muzeum im. Orła Białego, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna do 15 maja 2017 r.

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę udziału w konkursie „Śladami Pamięci”

Oceny i nagrody

Oceny prac konkursowych dokona komisja, w której skład wejdą organizatorzy oraz specjaliści przez nich powołani. Nagrody wręczane będą w trzech kategoriach:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 • inne placówki oświatowe (ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice, biblioteki, domy kultury i inne

W ocenie prac konkursowych komisja uwzględni:

 • wkład pracy
 • estetykę
 • różnorodność materiału (foto, wideo, audio, wywiady etc.)
 • wartość historyczną przedstawionych informacji
 • „ruch na stronie” czyli liczbę polubień
 • liczbę wejść, komentarzy, zasięg etc.

Czekają fantastyczne nagrody!

Wyniki

Wyniki  zostaną  ogłoszone 11 października 2017 r. na  stronie internetowej muzeum oraz przesłane laureatom drogą elektroniczną na adresy mailowe podane w karcie zgłoszenia.

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum im. Orła Białego w partnerstwie z Muzeum im. Orła Białego. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych.

Fanpage konkursu na Facebooku: https://www.facebook.com/sladamipamieci/

Zapraszamy do udziału!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here