Interaktywne warsztaty dla dzieci i lekcje muzealne dla młodzieży to oferta Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku na tegoroczną jesień.

Muzeum im. Orła Białego zaprasza placówki edukacyjne oraz osoby indywidualne do udziału w interesujących zajęciach, które w niekonwencjonalny sposób zaznajamiają dzieci z naszą historią.

 

Muzeum przygotowało dwa rodzaje zajęć:

  • Warsztaty dla dzieci od 4 do 12 lat

Do wyboru dwa typy zajęć: harcerska poczta polowa i szpital polowy – dzieci zamieniają się w listonoszy lub sanitariuszy.

  • Lekcje muzealne dla młodzieży od 12 do 15 lat

Gamebook „Historia małego powstańca”, czyli interaktywna muzealna lekcja historii, w której każdy rozdział kończy się podjęciem jakiejś decyzji. Lekcja odbywa się w sali zaaranżowanej na punkt sanitarny i pocztę polową, z odgłosami walk powstańczych w tle.

Zajęcia muzealne mają za zadanie uzupełnić wiedzę, jaką dzieci i młodzież zdobywają w szkole, a jednocześnie podać ją w niekonwencjonalny sposób, który ma na celu wzbudzenie zainteresowania u uczestników. – Zależy nam na tym, żeby powstała ścisła współpraca pomiędzy muzeum, a placówkami edukacyjnymi. Chcemy wspierać nauczycieli w realizacji planów nauczania, przyjmując jednak nowatorskie metody, na które pozwala nam aranżacja muzealnej przestrzeni. Muzeum, jak żadne inne miejsce, może służyć naukowemu poznaniu, przeżyciom, poznawaniem wartości wyższych czy kształtowaniu kultury młodego człowieka – mówi Monika Kowalczyk-Kogut, dyrektor muzeum.

Spotkanie informacyjne przeznaczone dla przedstawicieli placówek edukacyjnych na temat warsztatów odbędzie się w piątek, 29 września br., o godz. 13.00 w muzeum.

Kto nie będzie mógł na nie dotrzeć, wszelkie niezbędne informacje uzyska pod nr. telefonu 41 252 02 31 lub adresem e-mail muzeum@muzeum.biz.

Koszt zajęć wynosi 7 zł od osoby. Zawierają się w tym materiały dydaktyczne, karty pracy, zwiedzanie wystawy stałej w formie wypełnienia zadania, wybrane zajęcia z edukatorem.

Zapraszamy do udziału!