Skarżysko traci funkcje społeczno-gospodarcze

1172

Skarżysko znalazło się wśród 122 średnich miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze, czyli pogarsza się w nich sytuacja ekonomiczna oraz społeczna. Raport opracowała Polska Akademia Nauk.

W rankingu Skarżysko zajęło 92. pozycję na 122 miasta będące w trudniej sytuacji (im wyższe miejsce, tym gorzej). Wszystkich średnich miast jest 255.

Do negatywnych zjawisk zaliczono m.in. wyludnienie oraz perspektywy demograficzne, liczbę bezrobotnych, wysokość dochodów samorządów gminnych czy liczbę podmiotów gospodarczych. Trzeba jednak pamiętać, że brano głównie dane z lat 2004–14.

Siedem kryteriów, które brano pod uwagę to:

 • zmiana liczby ludności w latach 2004–14,
 • prognoza liczby ludności GUS do 2035 r.,
 • zmiana liczby bezrobotnych w latach 2004–14,
 • zmiana dochodów własnych w budżetach gmin w latach 2004–14,
 • zmiana liczby udzielonych noclegów w latach 2004–14,
 • zmiana liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2004–14,
 • zmiana liczby siedzib największych spółek wg Listy 2000 Rzeczpospolitej w latach w latach 2004–13.

Nasze miasto spełniło 5 z tych kryteriów (niestety, nie wyszczególniono, które). W badaniu pod uwagę wzięto 255 miast liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców (15 tys. w przypadku miast powiatowych), a poniżej 100 tysięcy. W 122 z nich stwierdzono negatywne zjawiska społeczno-ekonomiczne, czego efektem jest grożąca im dalsza marginalizacja.

Miasta te podzielono na cztery grupy w zależności od stopnia zagrożenia. Podajemy, do której zaliczono nasze miasto oraz inne miasta województwa. Co ciekawe i do pewnego stopnia pocieszające, Skarżysko jest w znacznie lepszej sytuacji, niż choćby Starachowice czy Ostrowiec, które znalazły się wśród najbardziej zagrożonych miast.

Podział miast według nasilenia zagrożenia marginalizacją:

Silna utrata funkcji i mocno niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza:

 • Ostrowiec Świętokrzyski – 8 miejsce,
 • Starachowice – 16 m.,
 • Staszów – 17 m.,
 • Jędrzejów – 18 m.,

Silna utrata funkcji i niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza.

 • brak miast województwa świętokrzyskiego

Utrata funkcji i mocno niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza.

 • brak miast województwa świętokrzyskiego

Utrata funkcji i niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza:

 • Końskie – 88 m.
 • Skarżysko – 92 m.
 • Sandomierz – 94 m.
 • Busko-Zdrój – 117 m.

Aby przeciwdziałać pogłębianiu się trudnej sytuacji tych i podobnych miast, Ministerstwo Rozwoju planuje w najbliższych latach przeznaczyć 2,5 miliarda złotych na ich wsparcie, szczególnie na miasta z listy.

Autorem analizy jest prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here