Andrzej Bałtruszajtis – budowniczy Skarżyska

Andrzej Bałtruszajtis to zasłużony dla Skarżyska pedagog, organizator szkolnictwa i życia publicznego, radny miejski.