Naturalnie Aktywny Jubileusz – Suchedniów świętuje 60-lecie i zaprasza do nauki, zabawy i dyskusji

Fundacja Triada zaprasza na Naturalnie Aktywny Jubileusz w Suchedniowie, wydarzenie z okazji 60-lecia uzyskania praw miejskich przez Suchedniów.