W Radzie Powiatu Skarżyskiego jest już koalicja w kadencji 2024-29

Cztery komitety wyborcze podpisały porozumienie koalicyjne w Radzie Powiatu Skarżyskiego na kadencję 2024–29.