Z dziejów regionu i miasta – rocznik 3/2012 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-03-2012

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 3/2012 – spis treści

 

Artykuły:

Piotr Kardyś – Stan badań nad dziejami Skarżyska w średniowieczu. Główne kwestie, zasadnicze pytania

Krzysztof Zemeła – Stan badań nad dziejami Skarżyska-Kamiennej w okresie wczesnonowożytnym – próba oceny

Marcin Medyński – Dzieje obszaru dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej w okresie niewoli narodowej i pierwszej wojny światowej – stan badań

Tadeusz Wojewoda – Skarżysko-Kamienna między wojnami (1918 1939). Stan badań

Sebastian Piątkowski – Stan badań nad historią Skarżyska-Kamiennej w latach wojny i okupacji (1939–1945)

Michał Zawisza – Skarżysko-Kamienna w latach 1945–1989. Stan badań i perspektywy badawcze

Sylwia Konarska-Zimnicka – Astrologica Michała z Zimnicy. Przegląd twórczości

Katarzyna Jedynak – Polscy więźniowie w obozie w Bliżynie w latach 1942–1944

Marek Jedynak – Ks. prof. Włodzimierz Sedlak w świetle dokumentów SB

Barbara Kasprzyk – „Zaopatrzenie w artykuły żywnościowe problemem numer jeden”. Realia życia codziennego mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w przededniu wprowadzenia stanu wojennego

 

Materiały:

Ks. Andrzej Kwaśniewski – Siedemnastowieczny mszał z superekslibrisem księdza Stanisława Rozdrażewskiego, proboszcza parafii w Iłży

Marcin Medyński – Józefa Piusa Dziekońskiego autorskie wyjaśnienia do pierwotnego projektu kościoła w Kamiennej

Ilona Mrówka – Protokoły Komisji Szkolnej Komitetu Obywatelskiego w Kamiennej z lat 1917–1926

Marcin Medyński – Opis stalowni „Skarżysko” z 1918 roku

Beata Czajkowska – Projekt kanalizacji miasta Skarżysko-Kamienna z 26 lipca 1951 r. (założenia wstępne)

 

Recenzje:

Edyta Majcher-Ociesa – Z dziejów Fabryki Odlewów żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011, ss. 119 (Jarosław Dulewicz)

 

Omówienia:

Dobroczynność i pomoc społeczna za ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, t. 2, red. Małgorzata i Marek Przeniosło, wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2010, ss. 260 (Piotr Kardyś)

Krzysztof Gibaszewski, HASAG – historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej, Wydawnictwo Muzeum im. Orła Białego, Skarżysko-Kamienna 2011, ss. 153 (Barbara Staniewska)

Jerzy Krauze, O budowie traktów bitych w Królestwie Polskim ze szczególnym uwzględnieniem drogi Warszawa–Kraków, Wydawnictwo PiS, Skarżysko-Kamienna 2012, ss. 159 (Joanna Derlatka-Kozdroń)

Skarżysko-Kamienna. Panorama dziejów miasta, Wydawnictwo PiS, Skarżysko-Kamienna 2011, ss. 142 (Magdalena Wiśniewska-Ciaś)

Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak „…sercem skarżyszczanin”. W 100-lecie urodzin, red. Ryszard Sowa, Wydawnictwo PiS, Skarżysko-Kamienna 2011, ss. 370, il. 60 (Iwona Wójcik)

Kultura wysoka, kultura popularna, kultura codzienna w Polsce 1944–1989, red. Grzegorz Miernik 2010, ss. 179 (Anna Nowocień)

Barbara Kasprzyk, Milica 1950–1955. Historia pierwszego powojennego osiedla w Skarżysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 2012, ss. 134 (Artur Zawisza)

Dzieje Bliżyna, red. Krzysztof Zemeła i Piotr Kardyś, Wydawnictwo PiS, Bliżyn 2010, ss. 487, il. 47, aneksów 13 (Piotr Słoma)

 

Kronika:

W stronę badań regionalnych (Anna Życińska)