Z dziejów regionu i miasta – rocznik 6/2015 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-06-2015

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 6/2015 – spis treści

 

Bibliografia zawartości tomów 1–5 Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej „Z dziejów regionu i miasta” (lata 2010–14), opr. Anna Suwała

Indeks miejscowości, t. 1–5, opr. Marcin Medyński

Indeks osób, t. 1–5, opr. Marcin Medyński

 

Artykuły:

Krzysztof Mastykarz – Sytuacja prawna i ekonomiczna kobiet w społeczeństwie korporacyjnym XIV–XVI-wiecznego Torunia

Agnieszka Kania – Teatr polski w Kielcach w dwudziestoleciu międzywojennym

Piotr Kardyś – Zarys dziejów wodociągów i kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej

 

Materiały:

Michał Przeździecki – Powiat skarżyski w epoce kamienia

Marcin Janakowski – Inwentarz kościoła parafialnego w Chlewiskach z lat 1865–66

Marcin Medyński – Raporty oficera werbunkowego sekcji Kamienna z 1917 roku (komisariat obwodowy w Końskich Okręgowego Inspektoratu Werbunkowego w Radomiu)

Krzysztof Skupieński – Przesłanki i uzasadnienie nowego herbu dla Skarżyska-Kamiennej

 

Komunikaty:

Ireneusz Kuliński – Elektryfikacja w Centralnym Okręgu Przemysłowym na przykładzie działalności Spółki Akcyjnej Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZEORK w latach 1928–39

 

Recenzje i omówienia:

Jan Kulpiński, Nowa Słupia i okolice w latach 1861–1864, Gmina Nowa Słupia, Nowa Słupia 2014, ss. 111, il. (Marcin Medyński)

Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Anna Sochacka i Paweł Jusiak, Lublin 2014, ss. 1274 (Piotr Kardyś)

Jerzy Kowalczyk, Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863–1864 na terenie województwa świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, Kielce 2013, ss. 134, il. (Marcin Medyński)

Krystyna Skowron, Bliżyn. Powstanie styczniowe 1864. W hołdzie powstańcom styczniowym, „Notatnik Bliżyński” nr 9, Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, Bliżyn 2014, ss. 81, il. (Marcin Medyński)

Bronisława Król, Wrześniowe zapiski, red. Krzysztof Zemeła, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 48, il. (Ilona Mrówka)

Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, red. Anna Świercz, ss. 395, Kielce 2010, ryc. 65, tab. 35, fot. 122; Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, red. Anna Świercz, ss. 495, Kielce 2014, ryc. 81, tab. 39, fot. 222 (Ryszard Sowa)

 

Sprawozdania:

Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych: Regionalizm w epoce globalizacji (17 września 2014 r.), w ramach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Polska – Bałtyk – Europa (17-21 września 2014 r.) (Marcin Medyński)

Sesja popularnonaukowa Skarżyskie spotkania z historią, Skarżysko-Kamienna, 17 października 2014 r. (Marcin Janakowski)

II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych 14-16.06.2015, Archiwum Diecezjalne w Kielcach (Piotr Kardyś, Sylwia Konarska-Zimnicka)