Arkadiusz Bogucki na prezydenta, Michał Gałczyński na burmistrza. To ludzie Marka Materka w Skarżysku i Suchedniowie

Arkadiusz Bogucki jest kandydatem na prezydenta Skarżyska-Kamiennej, a Michał Gałczyński kandydatem na burmistrza Suchedniowa z Ruchu Marka Materka, prezydenta Starachowic.