25 stycznia 1885 – otwarcie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Bez niej nie byłoby Skarżyska, jakie mamy

Tego dnia w Skarżysku – 25 stycznia 1885 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej, która dała impuls dla rozwoju osad, które z czasem utworzyły Skarżysko-Kamienną.