Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ćwiczyli w byłej Szkole Podstawowej nr 2. Zaprosili na ćwiczenia młodzież z ZPRW

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, zwani potocznie Terytorialsami, odbyli ćwiczenia w Skarżysku-Kamiennej.