Godzina „W” w Skarżysku: Race, dźwięk klaksonów i chwila zadumy na skrzyżowaniu

Godzina „W” w Skarżysku-Kamiennej – upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – 1 sierpnia 2020.