Fundacja „Daj Szansę” wręczyła stypendia uzdolnionej młodzieży

Fundacja „Daj Szansę” ze Skarżyska-Kamiennej przyznała stypendia dla młodzieży na rok szkolny 2020/21.