O historii Żydów w Suchedniowie, Skarżysku i Bliżynie. Odbyła się konferencja naukowa

Historia Żydów była tematem tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej POD PRĄD z Suchedniowa.