Ogromne pieniądze za ogromny słoik Majonezu Kieleckiego. Skarżyszczanin Łukasz Warszawa wsparł zbiórkę dla Hani Terleckiej z Kielc

Łukasz Warszawa zapłacił za 5-kilogramowy słoik Majonezu Kieleckiego 3000 złotych. Pieniądze wesprą leczenie Hani Terleckiej z Kielc.