Co z dostawami ciepła na czas przebudowy wiaduktu w Skarżysku? Celsium informuje

Na czas przebudowy wiaduktu nad torami w Skarżysku-Kamiennej nie będzie przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody z Celsium.