20 maja 1941 – utworzenie żydowskiego getta w Skarżysku

Tego dnia w Skarżysku – 20 maja 1941 roku powstało getto żydowskie w Skarżysku-Kamiennej.