Lodowisko Skarżysko-Kamienna

Lodowisko w Skarżysku już zamknięte!
Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej w sezonie 2020/21 jest już nieczynne. Ostatnim dniem działalności był 14.03.2021 r.

Zapraszamy w przyszłym sezonie!

Lodowisko Skarżysko-Kamienna - dane teleadresowe:

Adres:

Ul. Sienkiewicza 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Niedziela 8.00 – 21.30 (ostatnie wejście o 20.30)

Telefon: 506 122 791

Lodowisko Skarżysko-Kamienna - lokalizacja

Lodowisko Skarżysko-Kamienna - najważniejsze informacje

 

Lodowisko Skarżysko – cennik w sezonie 2020/21

Rodzaj usługi Cena
Bilet normalny 10 zł/1 godz.
Bilet ulgowy: dla uczących się do lat 24 za okazaniem legitymacji, renciści, inwalidzi, emeryci za okazaniem legitymacji emeryta lub rencisty wydanej przez ZUS, osoby będące na zasiłku przedemerytalnym za okazaniem dowodu osobistego oraz zaświadczenia lub decyzji 6 zł/1 godz.
Bilet rodzinny: 1 rodzic + 1 dziecko do 13 lat (za okazaniem legitymacji) 13 zł/1 godz.
Karta dużej rodziny: wstęp/wypożyczenie łyżew/wypożyczenie kasku 1 zł/1 godz.
Wypożyczenie łyżew na zajęcia szkolne (lekcyjne i pozalekcyjne) 3 zł/1 godz.
Wypożyczenie kasku 5 zł/1 godz.
Rezerwacja lodowiska 300 zł/1 godz.
Wypożyczenie łyżew 6 zł/1 godz.
Ostrzenie łyżew 10 zł od pary
Kaucja za wypożyczenie łyżew 50 zł lub zastaw
Wypożyczenie sprzętu do nauki jazdy na łyżwach Pingwinek 10 zł/1 godz.

 

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej otwarte jest w godz. 8.00–21.30.

Ostatnie wejście o godz. 20.30.

Godziny otwarcia lodowiska miejskiego w Skarżysku

TERCJA I 8.00–9.00
TERCJA II 9.30–10.30
TERCJA III 11.00–12.00
Przerwa techniczna 12.00–12.30
TERCJA IV 12.30–13.30
TERCJA V 14.00–15.00
TERCJA VI 15.30–16.30
Przerwa techniczna 16.30–17.30
TERCJA VII 17.30–18.30
TERCJA VIII 19.00–20.00
TERCJA IX 20.30–21.30

 

Na lodowisku są stałe rezerwacje, kiedy korzystają z niego zorganizowane grupy. W tym czasie osoby indywidualne nie mogą korzystać z obiektu.

Stałe rezerwacje:

Poniedziałek: 20.30– 21.30

Wtorek: 20.30– 21.30

Środa: 20.30– 21.30

Czwartek: 20.30– 21.30

Piątek: brak

Sobota: 8.00–11.30

Niedziela: 8.00–10.30

UWAGA!
Należy brać też pod uwagę możliwość organizacji na skarżyskim lodowisku imprez jak np. turnieje hokejowe, kiedy lodowisko również nie jest dostępne dla osób indywidualnych.

 1. Lodowisko jest własnością Gminy Skarżysko-Kamienna reprezentowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku- Kamiennej.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach 8.00–21.30 z przerwą konserwacyjną w godzinach: od 12.00 do 12.30 i od 16.30 do 17.00. Liczba i czas trwania przerw technicznych może ulegać zmianom w zależności od intensywności użytkowania lodowiska.
 3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00 pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne.
 4. Lodowisko jest nieczynne w przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 200 osób.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do lat 10.
 10. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 11. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 12. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska

b) siadania na bandach okalających lodowisko

c) rzucania śniegiem

d) jazdy z dziećmi na rękach

e) wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,

f) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu

g) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
 2. Za rzeczy pozostawione na lodowisku administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Na terenie lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. MCSIR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 4. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 5. Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 6. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 7. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do MCSiR Skarżysko-Kamienna.

Wypożyczenie łyżew – cennik: 1 godzina – 6 zł, dla szkół 1 godzina – 3 zł. Łyżwy wypożyczane są na co najmniej godzinę. Po przekroczeniu łącznego czasu wypożyczenia 90 minut czasu doliczana jest dopłata za kolejną godzinę – 6 zł lub 3 zł.
Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport) lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł za parę łyżew.
Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie dwie paryłyżew.
Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.
Oczyszczone łyżwy należy oddać do okienka i poczekać na zwrot dokumentu lub gotówki.
Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.
W wypożyczonych łyżwach należy chodzić wyłącznie po gumach. Zabrania się chodzenia w łyżwach wypożyczonych po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami podłożu. Osoba chodząca po niezabezpieczonym gumami podłożu w łyżwach wypożyczonych płaci za ich ostrzenie 5 zł/para.
Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni. Za sprzęt wypożyczony odpowiada osoba wypożyczająca.
Ostrzenie „od ręki” odbywa się wyłącznie po obsłużeniu klientów wypożyczających łyżwy.

WAŻNE! Obostrzenia na lodowisku w Skarżysku w sezonie 2020/21

W związku z pandemią koronawirusa w sezonie 2020/21 będą obostrzenia w korzystaniu z lodowiska. Będą obowiązywać do odwołania i mogą ulec zmianie lub zniesieniu.

 • Limit osób na całym obiekcie – 150.
 • W budynku lodowiska (kasa, wypożyczalnia łyżew) ze względu na ograniczenia może przebywać jedna osoba na 15 m2.
 • Szafki na buty będą dostępne przy trybunach lodowiska (kaucja zwrotna – 2 zł)
 • Wszyscy korzystający z lodowiska zobowiązani się opuścić trybuny lodowiska po zakończonej tercji w ciągu 10 minut.
 • Osoby bez biletu nie mogą przebywać na trybunach
 • Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust na obiekcie przed wejściem do obiektu, w kolejce do kasy, do wypożyczalni sprzętu, w szatni i podczas przemieszczania się w obiekcie. Na samej płycie lodowiska zaleca się również podczas jazdy na łyżwach zasłaniać usta i nos.
 • Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 • Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, minimum 1,5–2 m, szczególnie podczas przebywania w kolejce przed obiektem, przy kasie, przy wypożyczalni i w szatni.

Lodowisko Skarżysko-Kamienna - galeria zdjęć

Lodowisko Skarżysko-Kamienna

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej zostało oddane do użytku 22 grudnia 2011 roku.

Jest to obiekt o pełnowymiarowej tafli (30 x 60 m).

Patronem lodowiska miejskiego w Skarżysku jest Mieczysław Filipowski, trener, nauczyciel, działacz społeczny, animator i propagator sportu. Pochodził ze Lwowa, a w Skarżysku osiadł po II wojnie światowej. Hokej był jedną z jego ulubionych dyscyplin.

Kino się otwiera, lodowisko wkrótce zamyka, a muzeum otwarte dłużej

Kino Centrum w Skarżysku-Kamiennej znów czynne, ale wkrótce koniec sezonu na skarżyskim lodowisku.

Lodowisko w Skarżysku znów będzie otwarte

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej będzie ponownie otwarte po poluzowaniu obostrzeń pandemicznych.

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej znów będzie czynne!

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej zostanie ponownie otwarte. Będzie czynne dzięki wprowadzeniu poluzowań do kwarantanny narodowej.

Kwarantanna przedłużona, ale są poluzowania. Jakie zmiany w Skarżysku?

Kwarantanna narodowa w związku z pandemią koronawirusa - zmiana obostrzeń i poluzowania od 1 lutego 2021 roku - Skarżysko-Kamienna.

Kwarantanna w Polsce wydłużona. Lodowisko w Skarżysku nadal zamknięte

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej pozostaje zamknięte wskutek wydłużenia narodowej kwarantanny.

Kwarantanna przedłużona. Co z lodowiskiem w Skarżysku?

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej będzie zamknięte dłużej, zgodnie z obostrzeniami narodowej kwarantanny.
lodowisko skarzysko

Lodowisko w Skarżysku zamknięte na czas narodowej kwarantanny. Zobacz świąteczny grafik pracy lodowiska

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej będzie zamknięte na czas narodowej kwarantanny.

22 grudnia 2011 – otwarcie lodowiska w Skarżysku. Kontrowersyjnego lodowiska

Tego dnia w Skarżysku-Kamiennej – 22 grudnia 2011 roku uroczyście otwarto lodowisko w Skarżysku-Kamiennej.

Lodowisko w Skarżysku już otwarte. Zaprasza, ale z obostrzeniami

Lodowisko w Skarżysku-Kamiennej już zaprasza. W dniu otwarcia wstęp był darmowy przez część dnia.