Bezpłatne porady prawne – Skarżysko-Kamienna i Powiat Skarżyski

Bezpłatne wsparcie prawne realizowane przez Powiat Skarżyski w 2020 r.

Nieodpłatne poradnictwo prawne

Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 13.00 – 17.00
środa: 9.00 – 13.00
czwartek: 13.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 12.00

Punkt w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 10.00 – 14.00
środa: 8.00 – 12.00
czwartek: 10.00 – 14.00
piątek: 8.00 – 12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie, Ostojów 16

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10.00 – 14.00
wtorek: 8.00 – 12.00
środa: 10.00 – 14.00
czwartek: 8.00 – 12.00
piątek: 10.00 – 14.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 395 30 42 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?

Skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

W ramach systemu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone będzie również poradnictwo obywatelskie. Zgodnie z ustawową definicją będą to działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z tą osobą planu działania i pomoc w jego realizacji.

W szczególności chodzi tu o:

  • porady dla osób zadłużonych
  • porady z zakresu spraw mieszkaniowych
  • porady dotyczące zabezpieczenia społecznego

Poradnictwo obywatelskie ma pomóc w poruszaniu się w systemie przepisów prawnych, w tym ułatwić osobom, które uzyskały poradę, a mogą mieć trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego, wykorzystanie uzyskanej wiedzy. Jak stanowi nowelizacja, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Bezpłatne wsparcie prawne realizowane przez gminę Skarżysko-Kamienna

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy z przyczyn finansowych nie mogą skorzystać z usług prawnika, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego w urzędzie miasta. Porady realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Porady udzielane są dwa razy w miesiącu (w co drugą środę miesiąca) w godzinach od 15.30 do 17.30. W czasie spotkania można zasięgnąć porady w sprawach dotyczących:

  • przemocy domowej
  • zagadnień ubezpieczeniowych
  • prawa rodzinnego
  • prawa opiekuńczego
  • praw lokatorów

Osoby, które spełniają warunki do otrzymania bezpłatnej porady prawnej, proszone są o wcześniejsze zapisy w Referacie Zdrowia Urzędu Miasta – pokój nr 9, tel. 41 252 01 18.

 

Źródło: Powiat Skarżyski, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej