Regulaminy

Regulamin portalu

Definicje:

Portal ProSkarżysko (zwany dalej portalem) – strona internetowa pod adresem proskarzysko.pl, jego subdomenami lub innym adresami będącymi własnością wydawcy, prezentująca treści własne lub stron trzecich.

Użytkownik – każda osoba, która korzysta, tj. zapoznaje się lub komentuje, z treści dostępnych w portalu za pomocą dowolnego urządzenia.

Partner – każda osoba fizyczna lub prawna współpracująca z portalem i jego wydawcą na mocy umowy.

Treści – wszelkie materiały publikowane na portalu, tj. m.in. teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia.

 1. Portal ProSkarżysko prezentuje treści o różnym charakterze, a szczególnie: informacyjnym, publicystycznym, rozrywkowym oraz promocyjnym i reklamowym.
 2. Korzystanie z portalu przez użytkowników jest bezpłatne i odbywa się na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Korzystanie z portalu oznacza zaakceptowanie warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz regulaminach stron trzecich, które są dostarczycielami usług dla portalu.
 4. Wydawcą portalu jest Paweł Wełpa.
 5. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte w portalu były zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby portal funkcjonował w sposób ciągły i bezawaryjny, jednakże nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie podmiotów dostarczających usługi dla portalu, w tym hostingodawcy, rejestratora domeny, dostawcy sygnału internetowego oraz dostawców usług zwiększających funkcjonalność portalu.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania funkcjonowania portalu i do zaprzestania jego wydawania bez podania przyczyny.
 8. Treści zawarte na portalu, w tym treści autorstwa stron trzecich, są chronione prawem. Zabrania się ich kopiowania w całości lub części, bez porozumienia z wydawcą i jego zgody. Bez zgody wydawcy, użytkownicy mogą korzystać z treści wyłącznie w ramach dozwolonego, przewidzianego prawem, użytku.
 9. Komentarze są własnością ich twórców, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie one wyrządzą. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, ani ewentualne szkody, jakie mogą wyrządzić.
 10. Użytkownicy portalu zobowiązują się do korzystania z portalu, w szczególności komentując zawarte w nim treści, z poszanowaniem prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz nieformalnych zasad współżycia w przestrzeni internetowej, czyli tzw. netykiety.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z portalu użytkownikom działającym na szkodę portalu lub innych użytkowników.
 12. Użytkownicy mogą zgłaszać uwagi odnośnie portalu za pomocą kanałów dostępnych w zakładce KONTAKT.

Cookies

 1. Strona ProSkarżysko stosuje tzw. cookies (pol. ciasteczka). Są to pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika, stosowane głównie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji użytkownika i optymalizacji jej działania. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlanie strony zgodnie z preferencjami.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają wydawcy strony identyfikacji tożsamości użytkownika strony.
 3. Użytkownik strony może nie wyrazić zgody i wyłączyć w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies. Nie wpłynie to na prawidłowe działanie strony. Opcja wyłączenia zapisu cookies znajduje się w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 4. Na urządzeniu użytkownika mogą być gromadzone cookies podmiotów zewnętrznych, których rozwiązania mogą być stosowane na portalu, np. Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube. Zalecamy zapoznanie się z zasadami dotyczącymi cookies tych podmiotów.
 5. Więcej o technologii cookies można przeczytać na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Polityka prywatności

 1. Portal ProSkarżysko ani jego wydawca nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników.
 2. Portal ProSkarżysko korzysta z usług podmiotów dostarczających rozwiązania zwiększające funkcjonalność portalu, które mają własne regulaminy korzystania i polityki prywatności oraz mogą gromadzić dane osobowe. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tychże. Na dzień dzisiejszy są to:
  1. System komentarzy Disqus https://disqus.com/
  2. System udostępniania treści w mediach społecznościowych SumoMe https://sumome.com/
  3. System przesyłania plików WeTransfer https://www.wetransfer.com/
 3. Korzystanie z rozwiązań podmiotów zewnętrznych na portalu oznacza akceptację ich regulaminów oraz innych wymagań. Portal ProSkarżysko, ani jego wydawca, nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z danych gromadzonych przez podmioty zewnętrzne.