III Turniej Weekendowy FIDE w szachach już wkrótce w Miejskim Centrum Kultury

1572
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku zaprasza do udziału w III Turnieju Weekendowym FIDE w szachach.

Turniej Weekendowy FIDE, poza popularyzacją szachów w Skarżysku-Kamiennej, ma na celu umożliwienie wypełnienia częściowych norm na centralne kategorie szachowe oraz podniesienie i zdobycie rankingu FIDE.

Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem FIDE max. 2199 oraz zawodnicy bez rankingu FIDE posiadający ranking PZSzach min. 1600. Wpisowe wynosi 65 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową), a dla zawodników niezrzeszonych w klubach jest podwyższone o 10 zł.

REKLAMA
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024

Turniej odbędzie się 15 i 16 września 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Zgłoszeń należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego, ewentualnie u Dyrektora Turnieju, Katarzyny Tambor, nr tel.606 535 505, w terminie do 12 września. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł.

Regulamin III Turnieju Weekendowego FIDE w Skarżysku-Kamiennej:

 1. Termin i miejsce

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, 15-16 września 2018 r.

 1. Cele turnieju
 • popularyzacja gry w szachy na terenie Skarżyska-Kamiennej
 • umożliwienie wypełnienia częściowych norm na centralne kategorie szachowe
 • umożliwienie podniesienia i zdobycia rankingu FIDE
 1. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem FIDE max. 2199 oraz zawodnicy bez rankingu FIDE posiadający ranking PZSzach min. 1600 po opłaceniu wpisowego w wysokości 65 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową). Zgodnie z przepisami finansowymi PZSzach wpisowe dla zawodników niezrzeszonych w klubach jest podwyższone o 10 zł.

Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9), ew. u Dyrektora Turnieju, Katarzyny Tambor, nr tel.606 535 505, w terminie do 12 września. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł. Ostateczne potwierdzanie zgłoszeń i opłata wpisowego zgodnie z harmonogramem. Zawodnicy, którzy potwierdzą swój udział po zamknięciu listy startowej zostaną dopuszczeni do gry po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Sędziego Głównego.

 1. System rozgrywek i tempo gry

5 rund, system szwajcarski, tempo gry: 60 minut + 30 sekund na posunięcie

 1. Harmonogram turnieju.

Sobota, 15 września

Potwierdzanie zgłoszeń – od 9:00
Zamknięcie listy startowej – 9:40
Odprawa techniczna, otwarcie – 9:45
I runda – 10:00
II runda – 13:15
III runda – 16:30

Niedziela, 16 września

IV runda – 9:30
V runda – 12:45
Zakończenie turnieju – 16:00

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

 1. Kryteria ustalania miejsc
 • suma punktów
 • Buchholz Cut-1
 • Buchholz
 • liczba zwycięstw
 • Sonneborn-Berger
 1. Nagrody
 • I miejsce – 400 zł + puchar
 • II miejsce – 250 zł
 • III miejsce – 150 zł
 • IV miejsce –120 zł
 • V miejsce – 80 zł
 • VI – X miejsce – nagroda rzeczowa
 • Najlepszy junior – 100 zł
 • Najlepszy junior – II miejsce – Nagroda rzeczowa
 • Najlepsza zawodniczka – 100 zł
 • Nagroda specjalna za najwyższy przyrost rankingu FIDE – nagroda rzeczowa

Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych zawodników. Nagrody nie są dzielone. Jeden zawodnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, w tym tylko jedną finansową (o większej wartości). Pula nagród gwarantowana przy udziale min. 30 zawodników.

 1. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play. Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika. Żaden zawodnik nie ma prawa ruszania takiego pakunku w czasie trwania partii bez zgody Sędziego Głównego. Wobec zawodników naruszających ten zakaz zostanie zastosowany art. 12.9. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię. Kibic, który wniesie na salę gry włączony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenia rozgrywek turniejowych.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju obowiązuje prowadzenie zapisu partii w sposób jednoznaczny, czytelny i zgodny z wymogami przepisów gry FIDE przez cały czas trwania partii.

W turnieju obowiązuje zakaz proponowania remisu i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 25 posunięcia czarnych.

W turnieju będą stosowane wytyczne FIDE dotyczące dopingu elektronicznego – Anti-Cheating Guidelines.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Wyciąg z Regulaminu Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Szachowego z 15 stycznia 2015 r.:

4.3 Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach 5-8-rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.

4.9 Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskał on odpowiedni wynik rankingowy w dwóch turniejach 5- lub 6-rundowych.

 1. Sędziowanie

Sędzią Głównym jest Aleksander Kędzierski, sędzia szachowy I klasy, nr licencji 07300142, nr telefonu: 667 831 320, e-mail: a.kedzierski@onet.pl

 1. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych osobowych zawodników jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku – Kamiennej z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.  Funkcję Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej pełni Pan Michał Łabuda. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (41) 2531482 wew. 114 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: michal@mck.skarzysko.pl.

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju.

Zawodnik posiada  prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

2) usunięcia danych osobowych,

3) ograniczenia przetwarzania,

4) wniesienia sprzeciwu,

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zawodnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących zawodnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez zawodnika danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że akceptując ten Regulamin, zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku partii w celu promocji szachów  przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Postanowienia końcowe

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju.

turniej szachy fide