REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

30 marca

Apel Starosty Skarżyskiego Artura Berusa do Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego

Od kilku tygodni zmagamy się jako państwo, samorząd lokalny oraz społeczność powiatu skarżyskiego z wyzwaniem, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. W całym kraju obowiązuje stan epidemii związany z zagrożeniem zakażenia koronawirusem – choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy jest bardzo trudna dla mieszkańców naszego powiatu, szczególnie z uwagi na fakt, że 25 marca 2020 r. dowiedzieliśmy się o przypadku zakażenia wirusem u pracownika Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Mam świadomość, że każde nieznane zjawisko epidemiczne wywołuje strach, panikę, a co za tym idzie nieracjonalne zachowania społeczne. Jednak strach nie zwalnia nas – społeczności lokalnej – od bycia człowiekiem, który SZANUJE GODNOŚĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA bez względu na sytuację w jakiej się znalazł, niezależnie od swojej woli.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Z ogromnym niepokojem przyjąłem doniesienia medialne, komentarze na forach w mediach społecznościowych oraz incydenty zgłaszane telefonicznie o szykanowaniu pracowników Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz członków ich rodzin przez mieszkańców powiatu skarżyskiego, które miały miejsce w ostatnich dniach podczas zakupów w sklepach czy w czasie przemieszczania się ulicami miasta.

Bezwzględnie potępiam takie zachowania!

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Skarżyskiego

Zwracam się do Państwa z apelem O POSZANOWANIE GODNOŚCI zarówno pracowników Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, jak i każdego człowieka. Nie pozwólmy, aby strach i panika wyzwalały w nas najgorsze odruchy, brak człowieczeństwa oraz dyskryminację drugiego człowieka.

Dziś nie wiemy jak długo trwać będzie walka z koronawirusem. Nie wiemy także kto z nas ostatecznie zostanie nim dotknięty. Pamiętajmy więc, że jest to czas, abyśmy się nawzajem SZANOWALI I WSPIERALI.

Jeśli nie będziemy czuć wsparcia społecznego możemy z tego trudnego czasu wyjść mocniej okaleczeni emocjonalnie niż zdrowotnie.

Apelując o człowieczeństwo, kieruję do pracowników powiatowej służby zdrowia podziękowania za odpowiedzialne pełnienie służby w szpitalu w tym trudnym czasie.

Wspieram WAS całym SERCEM!

Z poważaniem
Artur Berus
Starosta Skarżyski

 

Przychodnia kolejowa w Skarżysku zmienia zasady pracy w czasie pandemii koronawirusa

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ, czyli przychodnia kolejowa, informuje, że w czasie zagrożenia epidemicznego pacjenci Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą zamawiać e-recepty na leki przyjmowane przewlekle zarówno telefonicznie 41 27 85 002, 731 001 312 jak i drogą mailową na adres: sekretariat@olkspzoz.pl.

Przychodnia kolejowa prosi pacjentów o ograniczenie do niezbędnego minimum, do sytuacji koniecznych (w stanach nagłych, zagrażających życiu bądź zdrowiu), osobistych wizyt w przychodni.

Przychodnia udziela porad telefonicznych, wystawia e-zwolnienia, e-recepty po zamówieniu ich telefonicznie w rejestracji.

Od 28 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 pacjenci będą rejestrowani na wizyty do lekarzy telefonicznie. Podczas rejestracji telefonicznej pracownik przychodni przeprowadzi z pacjentem krótką ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Na koniec rozmowy pacjent, który będzie musiał się zgłosić do przychodni, otrzyma informację o dokładnej godzinie wizyty, o której należy zgłosić się do lekarza.

Przychodnia będzie czynna dla pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w godzinach 8:00-18:00.

Rejestracja telefoniczna będzie zapewniona od godz.7:15 pod nr tel: 41 27 85 002, 731 001 312.

Od 28 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 planowe przyjęcia w poradniach w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej zostają czasowo zawieszone. Pacjenci w sytuacjach pilnych, w stanach nagłych proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 27 85 001.

Rehabilitacja lecznicza oraz ppieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zostaje czasowo zawieszona od 28 marca 2020 do 10 kwietnia 2020.

Do odwołania zostały zawieszone wizyty w Poradni dla Dzieci Zdrowych. Badania diagnostyczne (USG, RTG, spirometria) a także badania laboratoryjne planowe są wstrzymane a pozostałe wykonywane są w stanach nagłych.

29 marca

17 osób zarażonych koronawirusem w Skarżysku

W powiecie skarżyskim dotychczas stwierdzono 17 przypadków zarażenia koronawirusem.

28 marca

Liczba zarażonych koronawirusem w Skarżysku wzrosła do 15

Liczba osób w Skarżysku zarażonych koronawirusem wzrosła do 15. Trzy kolejne osoby względem poprzedniego dnia to personel szpitala w Skarżysku – lekarka i dwie pielęgniarki.

27 marca

Dwanaście osób z koronawirusem w Skarżysku

Aktualizacja! Kilak godzin wcześniej pisaliśmy o 9 osobach zarażonych. O 22.30 podano informację, że osób zarażonych jest 12.

PGE wsparło finansowo szpital. Dyrektor i pracownicy dziękują

PGE Polska Grupa Energetyczna wsparła szpital powiatowy w Skarżysku kwotą 323 333 złotych z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem. Za wsparcie podziękowali dyrektor szpitala Leszek Lepiarz oraz pracownicy.

– Okazana życzliwość i zrozumienie jest dla nas bardzo cenne, a otrzymana darowizna zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, oraz sprzętu medycznego niezbędnego do diagnozowania i ratowania życia ludzkiego. Za okazane serce serdecznie dziękujemy, życząc zdrowia oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym – czytamy w liście z podziękowaniami.

Skarżyski szpital znalazł się w gronie siedmiu placówek leczniczych w Polsce, którym PGE SA udzieliło pomocy. W tym gronie jest też Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

26 marca

Duże pieniądze od marszałka dla szpitala w Skarżysku

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył 800 tysięcy złotych na wsparcie dla szpitala powiatowego w Skarżysku w walce z koronawirusem.

Skarżyski szpital znalazł się w gronie 15 szpitali w województwie, które w sumie wsparto kwotą 15 milionów złotych.

25 marca

Pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w Skarżysku

W skarżyskim szpitalu 25 marca 2020 roku zmarł pacjent, u którego stwierdzono obecność koronawirusa. To 80-letni mieszkaniec Starachowic. Zarażenie koronawirusem na ten moment (godz. 18.00, 25.02.2020 r.) stwierdzono u czterech innych osób oraz jednej osoby personelu.

Jak się okazało, w skarżyskim szpitalu pracowała pielęgniarka ze szpitala w Grójcu, gdzie stwierdzono obecność koronowirusa. Po wykryciu tego faktu próbki pobrano od kilkudziesięciu pacjentów i osób personelu w szpitalu w Skarżysku. Większość testów jest jeszcze w trakcie.

Szpital w Skarżysku prosi o wsparcie rzeczowe i finansowe

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku prosi o wsparcie i pomoc finansową, a przede wszystkim o pomoc rzeczową. Szpital chętnie przyjmie materiały ochronne:

 • kombinezony
 • maseczki jednorazowe
 • maski chirurgiczne
 • maski FFP3
 • fartuchy z folii
 • fartuchy chirurgiczne barierowe
 • rękawice nitrylowe
 • czepki damskie i męskie
 • gogle
 • ochraniacze na buty
 • środki do dezynfekcji rąk
 • płyny do mycia rąk
 • chusteczki do dezynfekcji powierzchni
 • płyny do dezynfekcji pomieszczeń

W czasie zagrożenia koronawirusem w szpitalu jest zwieszone zapotrzebowanie na ww. środki, dlatego każda rzecz jest na wagę życia.

Szpital prosi darczyńców o kontakt:

MOPS pomoże bezdomnym ze Skarżyska

Od 24 marca 2020 roku pomoc osobom bezdomnym będzie świadczona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 19 (główny budynek MOPS).

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 41 25 29 110, 41 25 29 130.

Osoby bezdomne przebywające w noclegowni przy ul. Wileńskiej 34 – telefon 41 25 29 137.

Przyjmowanie wniosków i podań w godzinach od 11.30 do 13.30. Kasa MOPS od 3 marca czynna jest w godzinach od 11.30 do 13.30

23 marca

PSZOK zawiesza działalność

Od 25 marca 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ulicy Asfaltowej 1 w Skarżysku.

Komisja Mieszkaniowa zawiesza działalność

Comiesięczne dyżury członków Komisji Mieszkaniowej zostają zawieszone od 23 marca br. do odwołania. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 25 20 160 lub 41 25 20 161.

W PUP-ie zmierzą temperaturę ciała na wejściu

Od 24 marca 2020 r. wszystkie osoby wchodzące do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, w tym pracownicy, zostaną poddani obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Pomiar termometrem bezdotykowym przeprowadzą wyznaczeni pracownicy, posiadający przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do budynku PUP nie zostaną wpuszczone osoby:

 • które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała,
 • u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 37,5 st. C i powyżej.

Po wejściu do PUP zaleca się interesantom dezynfekcję rąk środkiem dezynfekcyjnym, udostępnionym przy wejściu.

20 marca

Orzeczenia o niepełnosprawności zaocznie

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od 20.03.2020 roku do odwołania, wszystkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej odbędą się w terminach wskazanych zawiadomieniem, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy oraz dokumentacji leczenia (w tzw. trybie zaocznym).

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności będą wysłane listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Skarżyski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców

Skarżyscy przedsiębiorcy, w związku z pandemią koronawirusa, mogą wnioskować o następujące wsparcie:

 • odroczenie terminów płatności i zaległości za gminne lokale użytkowe, za podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu,
 • rozłożenie płatności i zaległości na raty (opłaty z tytułu najmu, dzierżawy, podatki od nieruchomości),
 • ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot.

– Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii. Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się skarżyskie firmy, których funkcjonowanie zostało zagrożone. To pierwsze działania, najbardziej potrzebne, w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Czekamy na rządowe rozwiązania, które będą stanowiły drogowskaz dla Skarżyskiego Pakietu Pomocowego – mówi prezydent Konrad Krönig.

19 marca

Starosta Skarżyski idzie na rękę najemcom

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zarząd Powiatu Skarżyskiego informuje, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych, dla których właścicielem jest powiat skarżyski, mogą skorzystać ze szczególnej formy pomocy, polegającej na umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty czynszu.

Starosta Artur Berus apeluje także do wszystkich samorządów na terenie powiatu skarżyskiego, aby w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie również rozważyli możliwość zastosowania pomocy, która pozwoliłaby częściowo zrekompensować przedsiębiorcom spadki dochodów.

WOT uruchamia infolinię

Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt darmowej, bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego – 800 100 102.

Od 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Infolinię wsparcia psychologicznego obsługują profesjonalni psychologowie – żołnierze OT oraz pracownicy wojska.

18 marca

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiesza posiedzenia

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej zawiesza posiedzenia składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

O nowych terminach posiedzeń składów orzekających osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą. Pracownicy realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie pod numerami: 41 395 30 70, 41 395 30 71, 41 395 30 72 oraz za pośrednictwem poczty lub drogą mailową: on@skarzysko.powiat.pl.

Dodatkowe numery do Sanepidu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej uruchomiła dodatkowe numery telefonów alarmowych:

Telefony stacjonarne czynne od godziny 7.25 do godziny 20.00:

41 25 11 868
41 25 11 869

Telefony alarmowe:

603 795 200
503 629 585
575 642 053

Sanepid informuje, że w sprawach związanych z koronawirusem np. zgłoszenie podejrzenia zakażenia koronawirusem należy zgłaszać do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej wyłącznie telefonicznie.

Od poniedziałku 16 marca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czasowo pracuje w trybie specjalnym i prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu w sprawach załatwianych w PSSE w Skarżysku-Kamiennej oraz o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), przez e-PUAP, e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl.

 

W środę, 11 marca 2020 roku, rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek edukacyjnych w całej Polsce na okres od 12 do 25 marca 2020 roku. W Skarżysku, poza żłobkami, przedszkolami, klubami dziecięcymi i szkołami, zamknięte w tym samym czasie będą m.in. jednostki kulturalne i sportowe podległe gminie Skarżysko-Kamienna.

UWAGA!
Okres zamknięcia uległ wydłużeniu do odwołania!

Od 12 marca 2020 r. zamknięte będą w Skarżysku:

 • Żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły wszystkich szczebli (12 i 13 marca będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie zdążyli zorganizować opieki)
 • Miejskie Centrum Kultury – nie będą organizowane żadne zajęcia, wystawy, koncerty, nie będzie działać kino Centrum.
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – w tym czasie nie będzie działać żadna filia biblioteki. Terminy zwrotu książek będą prolongowane.
 • Muzeum im. Orła Białego – będzie zamknięte, nie będzie możliwości zwiedzania, odwołane zostają wszelkie zajęcia dodatkowe.
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – zamknięte będą wszystkie obiekty podległe MCSiR: hala sportowa, basen, siłownia przy basenie, Orlik, stadiony Granat i Ruch (sezon na lodowisku zakończył się w niedzielę 8 marca). Nie będą się obywać żadne treningi, mecze i imprezy podmiotów korzystających na co dzień z obiektów MCSiR.

W tym czasie pracownicy ww. instytucji będą pracować, ale nie będą obsługiwać interesantów.

Inne ograniczenia:

 • URZĄD MIASTA
  Od 18 marca 2020 roku urząd miasta będzie zamknięty dla interesantów, za wyjątkiem wydawania aktów urodzenia i aktów zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Osobiste załatwienie innych spraw możliwe jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 41 25 20 100)
 • STAROSTWO POWIATOWE
  Od 16 marca 2020 roku do odwołania Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów i prosi o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum.
 • SZPITAL
  Szpital powiatowy w Skarżysku od 13 marca wstrzymuje planowe przyjęcia na oddziały szpitalne. Poradnie specjalistyczne będą przyjmować pacjentów jedynie w nagłych przypadkach
 • MPWiK
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że Dział Obsługi Klienta oraz Dział Techniczny przy ul. Cichej 8 od 16 marca 2020 roku obsługuje klientów w godzinach 6:45–14:45 tylko w najpilniejszych sprawach, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Prosimy o każdorazowe rozważenie konieczności osobistej wizyty.
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ i CENTRUM SENIORA
  Do odwołania wstrzymano odwiedziny w domach pomocy społecznej oraz wizyty u mieszkańców Centrum Seniora
 • MOPS
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku od 16 marca 2020 roku ogranicza obsługę interesantów i prosi o kontakt telefoniczny zamiast wizyty. Posiłki będą wydawane do pojemników przyniesionych przez mieszkańców (bez możliwości konsumpcji na stołówce)
 • TARGOWISKA
  targowiska przy ul. Sokolej i ul. Rynek będą zamknięte od 17 marca 2020 roku do odwołania
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i TRANSPORTU
  Od 16 marca do odwołania – sprawy z zakresu rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej będą załatwiane tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. 41 395 30 77

Władze apelują o możliwie jak najrzadsze korzystanie z usług instytucji, prosząc, jeśli to możliwe, o kontakt telefoniczny, mailowy lub w innej formie elektronicznej.

Właśnie trwa posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w powiecie skarżyskim. O jego postanowieniach i kolejnych zmianach w funkcjonowaniu publicznych instytucji będziemy informować na bieżąco.

Podejrzewasz zarażenie koronawirusem? Reaguj!

Osoby, które zauważą u siebie objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem, powinny udać się jak najszybciej do lekarza. Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył specjalną całodobową infolinię dot. koronawirusa. Numer to 800 190 590.

koronawirus infolinia
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię dot. koronawirusa

Ministerstwo zdrowia wystosowało też apel do osób, które przebywały w ostatnim czasie we Włoszech, Chinach i innych krajach, gdzie stwierdzono występowanie koronawirusa.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to:

 • przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to

 • to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Koronawirus – przydatne informacje

Poniżej informacje na temat koronawirusa przygotowane przez NFZ

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to