Zaniedbanie zieleni skutkuje m.in. przerostem drzew, które potem stwarzają zagrożenie. Tutaj usuwanie złamanego drzewa na ul. Metalowców, jeszcze przed przebudową tej ulicy
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Andrzej Staśkowiak, miłośnik przyrody, były nauczyciel, zaproponował, aby urząd miasta Skarżyska-Kamiennej utworzył stanowisko Ogrodnika Miejskiego. Taka osoba zajęłaby się dbaniem o zieleń na terenie miasta i koordynacją działań w tym zakresie.

Skarżyski przyrodnik skierował pismo do prezydenta Konrada Kröniga, w którym argumentuje swoją propozycję. Ogrodnik Miejski miałby zając się szeroko pojętymi działaniami na rzecz zieleni miejskiej

Propozycja Andrzeja Staśkowiaka wynika z jego zainteresowań i pasji. Kto śledzi jego poczynania, widzi szerokie zaangażowanie w sprawy dotyczące flory i fauny Skarżyska i jego okolic.

– Nie ma w naszym mieście osoby, która patrzyłaby na zieleń miejską z przyrodniczego punktu widzenia. Ogrodnik Miejski byłby osobą, która widziałaby, co się dzieje i koordynowałby działania w zakresie terenów zielonych. Przydałaby się osoba z otwartym umysłem, która czułaby duże znaczenie, jakie ma w mieście zieleń. Każdy kawałek cienia jest dziś na wagę złota – mówi Andrzej Staśkowiak.

Ogrodnik miejski w Skarżysku-Kamiennej został powołany:

Ogrodnik miejski w Skarżysku wkrótce zacznie pracę. Kandydowała jedna osoba

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski

Jedną z ostatnich jego inicjatyw były działania na rzecz ocalenia dorodnego kasztanowca, stojącego przy drodze dojazdowej z ul. Staffa na parking przy cmentarzu na Zachodnim. Drzewo jednak zostało ścięte, aby wybudować drogę będącą częścią inwestycji, do której należy też skatepark. To właśnie ta sprawa jest jednym z impulsów, który skłoniła przyrodnika do propozycji powołania Ogrodnika Miejskiego. Podaje też przykłady miast, gdzie takie stanowiska urzędnicze funkcjonują.

– Sprawa kasztanowca to moja osobista porażka. Temu drzewu brakowało niewiele, aby mógł zostać uznany za pomnik przyrody. Drzewo ma też swoją historię związaną z czasami II wojny światowej – dodaje przyrodnik.

Kasztanowiec na Zachodnim w pobliżu cmentarza, który został ścięty, fot. Andrzej Staśkowiak

Ogrodnik Miejski, według propozycji Andrzeja Staśkowiaka, mógłby się zając m.in. takimi sprawami jak:

 • projektowanie, tworzenie i utrzymanie terenów zielonych
 • pozyskiwanie funduszy na utrzymanie zieleni
 • współpraca z właścicielami terenów zielonych, np. wspólnotami mieszkaniowymi
 • zabezpieczenie zieleni na terenach inwestycyjnych
 • kształtowanie siedlisk sprzyjających występowaniu owadów i ptaków

Oto fragment pisma Andrzeja Staśkowiaka skierowanego do prezydenta miasta:

Zwracam się z sugestią powołania w naszym mieście Ogrodnika Miejskiego.

Dbałość o estetykę terenów zieleni jest istotnym elementem kształtowania oblicza naszego miasta. Pozytywne skutki upiększania są już widoczne, ale słychać również głosy, że niewystarczające. W tym zakresie niezbędna jest koordynacja działań.

Do zadań powinno należeć dbanie i kreowanie skarżyskiej zieleni miejskiej. Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy, które można będzie wykorzystywać przy współpracy ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wszystkim służbami i instytucjami miejskimi w celu logicznego i spójnego kształtowania terenów zielonych.

Należałoby wziąć pod uwagę możliwość współpracy z miejskimi i powiatowymi wydziałami ochrony środowiska w zakresie wyszukiwania, inwentaryzowania, pielęgnowania i udostępniania pomników przyrody żywej i nieożywionej. Otoczenie miasta lasami sugerowałoby nawiązanie współpracy z leśnictwami w zakresie kształtowania i wykorzystania terenów leśnych jako miejsc wypoczynku i rekreacji.

Ogrodnik Miejski mógłby na bieżąco sprawować kontrolę nad zabezpieczeniem zieleni na terenie planowanych inwestycji w celu zminimalizowania strat i ewentualnego wyznaczenia działań kompensacyjnych. W nawiązaniu z organizacjami ekologicznymi miałby wpływ na kształtowanie korytarzy wentylacyjnych i ekologicznych. Coraz większej roli nabiera kształtowanie zieleni miejskiej w ten sposób, aby wpływała ona stymulująco na zwiększenie bioróżnorodności poprzez kształtowanie siedlisk sprzyjających występowaniu owadów i ptaków np.:

 • tworzenie łąk kwietnych wprowadzanie zakrzewień z jadalnymi owocami,
 • wieszanie budek dla jerzyków
 • instalacja domków dla owadów zapylających i zapewniających zimowanie np. motyli

Zatem, sumując, Ogrodnik Miejski będzie zajmował się rozwojem, projektowaniem, nadzorowaniem, utrzymaniem i określaniem standardów zieleni w przestrzeni publicznej. Mogą go wspierać specjaliści z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Po kilku dniach od opublikowania tekstu otrzymaliśmy informację z urzędu miasta, że propozycja Andrzeja Staśkowiaka będzie rozważona, a prezydent patrzy przychylnie na taki pomysł.

– Będziemy rozważać propozycję pana Andrzeja Staśkowiaka. W tym momencie jeszcze nie wiemy, w jakiej formie mogłaby być zrealizowana. Prezydent Konrad Krönig przychyla się do tego pomysłu i podziela zdanie wnioskodawcy. Będziemy chcieli wypracować jak najlepsze rozwiązanie – powiedział Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy skarżyskiego magistratu.