REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Dwa duety uczniów z Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej starają się o to, aby wziąć udział w tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Są wśród nich Anita Gralec i Michał Samiec.

Zadaniem dla tegorocznych kandydatów na młodzieżowych parlamentarzystów jest przygotowanie projektu pt. „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Anita i Michał wybrali pięciu parlamentarzystów z regionu.

Posłowie wybrani przez gimnazjalistów to:

  • Adam Cieśla – poseł 1919-22, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, złapany podczas przewozu broni dla partyzantów i zamordowany przez Niemców 02.10.1944
  • Józef Kotnis – poseł 1919-22, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i konspiracji, zamordowany przez Niemców 26.01.1944 roku,
  • Stefan Sołtyk – poseł w latach 1919-27, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, aresztowany przez Niemców 1939 roku, przeszedł gehennę obozową, zmarł po wyzwoleniu obozu w Dachau w 1945 roku.
  • Władysław Antoni Pączek – poseł w latach 1919-1927, uczestnik powstania warszawskiego, następnie uwięziony w obozie Mauthausen-Gusen, zmarł 30 I 1952.
REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Piątym posłem w tym gronie jest ksiądz Kazimierz Sykulski, duchowny, który wcześniej był proboszczem w parafii Bzin w dzisiejszym Skarżysku-Kamiennej. – Ksiądz Sykulski, według nas, najlepiej reprezentuje grupę pięciu postaci, które postanowiliśmy utrwalić w pamięci zbiorowej – mówią gimnazjaliści.

Aby uzyskać informacje, uczniowie spotkali się z Krzysztofem Zemełą, byłym dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego, w którego uruchomienie ksiądz Sykulski mocno się zaangażował, i którego śmiało można nazwać jednym z jego „ojców założycieli”.

Aby utrwalić sylwetki posłów Anita i Michał przekazali biogramy posłów dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego Pawłowi Buryle, prezydentowi miasta Konradowi Krönigowi, posłance Marzenie Okle-Drewnowicz, marszałkowi województwa Andrzejowi Bętkowskimu, wojewodzie świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek oraz sekretarzowi urzędu marszałkowskiego Mariuszowi Bodo.

Specjalnie na potrzeby projektu uczniowie utworzyli profile na Facebooku i Instagramie oraz stronę internetową. W przygotowaniach pomagał im ich nauczyciel historii Piotr Kardyś.

Anita Gralec i Michał Samiec tak opisują postać ks. Kazimierza Sykulskiego:

Ksiądz Kazimierz Sykulski urodził się 29.12.1882 roku w Końskich. Studiował w Wyższym Seminarium Duchowym w Sandomierzu, gdzie 2.07.1905 otrzymał sakrament święceń kapłańskich z rąk biskupa Stefana Zwierowicza. Następnie w latach 1908–11 studiował w Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, którą ukończył z dyplomem teologii.

W latach 1919–22 był posłem do Sejmu Ustawodawczego Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego. W swoich wystąpieniach sejmowych zwracał szczególną uwagę na trudne położenie ludności wiejskiej i małomiasteczkowej, szczególnie podkreślał znaczenie rozwoju opieki i edukacji wśród dzieci i młodzieży. W 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej był kapelanem wojskowym.

W okresie I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego działał aktywnie na rzecz ubogich, potrzebujących, dzieci i młodzieży. Organizował pomoc humanitarną i zakładał szkoły w Kamiennej (później w Skarżysku-Kamiennej) i Końskich. Po wybuchu II wojny światowej pomagał wiernym, uciekinierom i przewiezionymi transportami kolejowymi wysiedleńcom.

Został aresztowany 01.10.1941 w Radomiu, a następnie wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer obozowy 21962. 11 grudnia tego samego roku o godzinie 15:18 został rozstrzelany. 15.02.1946 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 13.06.1999 roku w grupie 108 męczenników II wojny światowej.

 

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Dzisiaj będąc w @muzeum_skarzysko pozostawiliśmy biogramy posłów z okresu II RP

Post udostępniony przez Anita Gralec i Michał Samiec (@poslowiepatrioci)

 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny skierowany do uczniów, za którego realizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Kolejnym sesjom nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie prowadzonego przez posłów Sejmu RP Zespołu Organizacyjnego, który ustalił zasady rekrutacji obowiązujące do XII sesji. Od XIII sesji prace związane z organizacją projektu przejęła Wszechnica Sejmowa. Co roku 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski bierze udział w sesji plenarnej, która odbywa się 1 czerwca w Sali Posiedzeń Sejmu. Poprzedza ją proces wyłaniania uczestników oraz posiedzenie komisji problemowej, w którym udział biorą po dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa.

Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to