Budżet Obywatelski 2020 w Skarżysku: Wkrótce rusza nabór wniosków

1851
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

27 maja ruszy nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2020 w Skarżysku-Kamiennej. Procedury, w tym nabór wniosków, ich weryfikacja i głosowanie zostaną przeprowadzone w tym roku, a realizacja będzie już w przyszłym, 2020 roku.

Wystartował Budżet Obywatelski 2021 w Skarżysku:

Budżet Obywatelski 2021 w Skarżysku: Można już pobierać wnioski

REKLAMA
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024
Andrzej Bętkowski – kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Wybory Samorządowe 2024

 

Budżet Obywatelski 2020 Skarżysko-Kamienna – zobacz wyniki głosowania:

Budżet Obywatelski 2020 – poznaliśmy wyniki głosowania

Mieszkańcy mający pomysł na inwestycje z budżetu obywatelskiego już mogą przygotowywać się do składania wniosków. Nabór rozpocznie się 27 maja br.

W tym roku budżet obywatelski również będzie opiewał na kwotę 400 tysięcy złotych. Powstaną minimum cztery inwestycje, każda o maksymalnej wartości 100 tysięcy złotych. Należy pamiętać, że inwestycja może powstać na terenie będącym własnością miasta lub jednostek mu podległych.

Budżet Obywatelski 2020 w Skarżysku – harmonogram:

  • od 27 maja do 30 czerwca 2019 roku – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r.
  • od 1 do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja złożonych projektów
  • do 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
  • do 30 lipca 2019 r. – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
  • od 26 sierpnia do 8 września 2019 r. – głosowanie
  • do 10 września 2019 r. – przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania
  • do 15 listopada 2019 r. – ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska–Kamiennej na 2020 r.

 

Budżet Obywatelski w pytaniach i odpowiedziach

 Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu (w tej edycji jest to kwota 400 tys. zł). Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

Pieniądze budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, np. budowa lub remont elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.

W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00.

Całkowity koszt proponowanego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł, a więc 25% środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku.

Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób małoletnich, a więc między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.

Jak składać wnioski?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) lub na stronach internetowych www.skarzysko.pl i bip.skarżysko.pl.

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.

Które projekty zostaną zrealizowane?

Projekty do realizacji wybiorą mieszkańcy miasta w głosowaniu. O tym, które projekty trafią pod głosowanie, dowiemy się po ich weryfikacji.

W głosowaniu będą mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).

Zrealizowane zostaną projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Będą to więc co najmniej cztery projekty o wartości do 100 tysięcy złotych każdy.