Budżet Obywatelski 2023 w Skarżysku: Trwa składanie wniosków

854
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Rozpoczął się okres składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego, który będzie realizowany w 2023 roku w Skarżysku-Kamiennej.

Od 12 maja do 17 czerwca 2022 roku można składać propozycje inwestycji, jakie ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok zrealizuje gmina Skarżysko-Kamienna.

Następnie propozycje zostaną zweryfikowane, a dalej poddane publicznemu głosowaniu. Te, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Pula pieniędzy do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok wynosi 400 tysięcy złotych. Maksymalna wartość jednej propozycji inwestycyjnej to 100 tysięcy złotych.

Wnioski można:

Wnioski, które zostaną poddane głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2023 dla Skarżyska-Kamiennej:

Tego chcą mieszkańcy Skarżyska z Budżetu Obywatelskiego 2023. Wszystkie wnioski przeszły

 

Zainteresowani budżetem obywatelskim powinni zapamiętać te daty:

  • od 12 maja do 17 czerwca 2022 roku – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2023 rok
  • od 20 czerwca do 1 lipca 2022 roku – weryfikacja złożonych projektów
  • do 4 lipca 2022 roku – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
  • do 1 sierpnia 2022 roku – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
  • od 5 września do 15 września 2022 roku – głosowanie mieszkańców
  • do 16 września 2022 roku – przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania
  • do 15 listopada 2022 roku – ujęcie wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.

Oto inwestycje, które zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego 2022:

Budżet Obywatelski 2022 w Skarżysku: Wygrali faworyci, ale frekwencja bardzo niska

Budżet Obywatelski w Skarżysku-Kamiennej w pytaniach i odpowiedziach

 Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu (w tej edycji jest to kwota 400 tysięcy złotych).

Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

Pieniądze budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, np. budowa lub remont elementów infrastruktury miejskiej położonych na terenach podległych gminie lub na terenach jednostek samorządowych jej podległych.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są remonty elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy.

W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00–22.00.

Całkowity koszt proponowanego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł, a więc 25% środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku.

Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób małoletnich, a więc między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.

Jak składać wnioski?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej lub na stronach internetowych www.skarzysko.pl i bip.skarżysko.pl. Wnioski można też składać za pośrednictwem portalu https://skarzysko.budzet-obywatelski.org/.

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.

Które projekty zostaną zrealizowane?

Projekty do realizacji wybiorą mieszkańcy miasta w głosowaniu. O tym, które projekty trafią pod głosowanie, dowiemy się po ich weryfikacji.

W głosowaniu będą mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).

Zrealizowane zostaną projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Będą to więc co najmniej cztery projekty o wartości do 100 tysięcy złotych każdy.