Fundacja Daj Szansę zaprasza do ubiegania się o stypendia na rok szkolny 2019/20.

1900
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Wkrótce będzie można składać wnioski o stypendia naukowo-socjalne, artystyczne i sportowe przyznawane przez Fundację Daj Szanse ze Skarżyska-Kamiennej.

Stypendia Fundacji Daj Szansę na rok szkolny 2019/20 zostały przyznane:

Stypendyści Fundacji Daj Szansę już dostali pierwsze pieniądze

 

W roku szkolnym 2019/20 Fundacja Daj Szansę zaprasza uczniów zamieszkałych na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu, ale uczęszczającym do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, o składanie wniosków o stypendia:

  • naukowo-socjalne z Programu Stypendialnego „Żaczek”
  • artystyczne
  • sportowe
REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

O stypendia Fundacji Daj Szansę mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu.

Uczniowie ubiegający się o stypendia naukowo-socjalne, artystyczne i sportowe muszą między innymi:

  • posiadać wysoką średnią ocen,
  • charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników,
  • posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne, sportowe lub znaczące wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Wnioski o stypendia można składać od 30 września do 11 października 2019 r. Należy to zrobić osobiście w siedzibie Fundacji Daj Szansę (Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20 pok. nr 104) od 30.09.2019 r. do 11.10.2019 r. w godz.14.00–15.30.

Szczegółowe kryteria naboru wniosków i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Program stypendialny „Żaczek” jest realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego w ramach Fundusz Rodziny Gavellów. Programy stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych realizowane są w ramach środków własnych Fundacji.