REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Skarżyski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wkroczył w dwunasty rok swojego funkcjonowania.

Powołany do życia w 2007 roku oddział PTH w Skarżysku-Kamiennej, w trakcie zebrania założycielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, w gościnnych progach szkoły zarządzanej wówczas przez Krzysztofa Zemełę, skupił rozproszone wcześniej działania entuzjastów historii oraz jej czynnych „uprawiaczy”.

Wiele wydarzyło się od tamtego czasu, m.in. odbyło się kilkanaście konferencji popularnonaukowych i paneli historycznych, wydano kilkanaście publikacji, organizowano sympozja historyczne dla młodzieży (i nie tylko), objazdy naukowe, wystawy, konkursy, odczyty, wspomagano merytorycznie imprezy plenerowe (np. pikniki archeologiczne RYDNO).

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Reprezentowano nasze miasto na ogólnopolskich zjazdach historycznych, wspomagano młodych adeptów Klio piszących prace o naszym mieście i okolicach, działano na forum archiwistów kieleckich (Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Diecezjalne w Kielcach), trwa współpraca z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Muzeum Historii Kielc.

Jednocześnie nasi członkowie prowadzą poszukiwania archiwalne i publikują teksty w wydawnictwach naukowych o charakterze ogólnopolskim, czego przykładem mogą być efekty kwerend Krzysztofa Zemeły, Marcina Medyńskiego, Tadeusza Wojewody, Marcina Janakowskiego i Piotra Kardysia.

Już w tym roku ukaże się monografia historyczna Suchedniowa, kolejny tom Almanachu Świętokrzyskiego, kolejny tom Dziejów Karczówki.

W tym roku przez członkami oddziału wyjątkowe wyzwanie. Mianowicie trwają prace nad jubileuszowym 10. rocznikiem oddziału „Z dziejów regionu i miasta”. Czasopismo mające w pełni naukowy charakter, tj. z radą naukową, listą stałych recenzentów, radą redakcyjną, stosujące procedury recenzji zewnętrznych, podlegające ocenie przez wyspecjalizowany portal dla czasopism naukowych Index Copernicus jest wizytówka nie tylko naszego środowiska historycznego, ale przede wszystkim naszej skarżyskiej społeczności i naszego miasta.

Naszą ambicją jest opublikować rocznik zawierający teksty m.in. naszych dotychczasowych recenzentów, ale przede wszystkim organizacja jubileuszowej konferencji naukowej w październiku lub listopadzie 2019 roku, która podsumuje dorobek naszego środowiska na polu wydawniczym.

Zarząd Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej

cystersi wachock przywilej
Dokument pergaminowy wyeksplorowany przez Marcina Janakowskiego, w którym Filip, bp firmański, legat papieski 19 października 1280 roku w Ostrzyhomiu, potwierdza i powtarza przywilej Bolesława, ks. krakowskiego i sandomierskiego z 25 lipca 1249 roku dla klasztoru cystersów w Wąchocku na 1/9 soli z Bochni, nadto odstępuje klasztorowi 1/3 dochodów z soli, miedzi, ołowiu i cyny, a 1/5 ze złota i srebra. Źródło: zbiór Rusieckich nr 24, fot. M. Janakowski