Z dziejów regionu i miasta – rocznik 11/2020 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-11-2020

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 11/2020 – spis treści:

Artykuły/Essays

Marcin Janakowski – Ze Sprowy na Ruś – rozwój majątkowo­polityczny rusko­podolskiej linii Odrowążów ze Sprowy do końca XV wieku.
From Sprowa to Ruthenia – the estate and political development of the Odrowąż from Sprowa Ruthenia­Podolia family branch until the late 15th century

Piotr Kardyś – The library of the Bernardines from Karczówka in the context of the Catholic Church libraries in the region „between the Vistula and the Pilica rivers”

Tadeusz Wojewoda – „Ziemia Radomska” jako źródło do dziejów międzywojennego Skarżyska­-Kamiennej
„Ziemia Radomska” magazine as the source of knowledge on interwar Skarżysko-­Kamienna

Mariusz Obarzanek – Ze studiów nad postacią doktora Eugeniusza Myczki (1908–1993), absolwenta gimnazjum w Skarżysku­-Kamiennej
On the study of the person of Eugeniusz Myczka (1908–1993), PhD, graduate of Skarżysko-­Kamienna gymnasium

Tadeusz Banaszek – Działalność 64. brygady Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Skarżysku­-Kamiennej w latach 1951–1953.
The activity of the 64th brigade of the Common Organisation „Service to Poland” in Skarżysko-­Kamienna in the years 1951–1953 . 93

 

Materiały/Source materials

Marcin Medyński – Protokół porozumienia w sprawie urządzenia poboru dochodów na rzecz Dozorstwa Suchedniowskiego z 1829 roku
The agreement statement on the methods of income collection for the benefit of Suchedniów Supervision Unit (Dozorstwo) of 1829

Grzegorz Miernik – Co wykopano na terenie Odlewni Żelaza „Kamienna” w Skarżysku­Kamiennej latem 1946 r.?
What was uncovered in the premises of „Kamienna” Iron Foundry in Skarżysko­-Kamienna in the summer of 1946?

 

Varia

Wojciech Iwańczak – Unia Europejska w średniowieczu?
European Union in the Middle Ages?

 

Recenzje, omówienia, sprawozdania/Reviews, discussions, reports

Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła, Marcin Medyński, Tadeusz Wojewoda, Sebastian Piątkowski, Grzegorz Miernik, Michał Zawisza – Suchedniów. Monografia historyczna miasta i gminy, red. M. Medyński, K. Zemeła, wyd. Gmina Suchedniów, Suchedniów 2019, ss. 512, il. (Marcin Janakowski)

J. Ewa Leśniewska, Jan Gotlieb Bloch (1836–1902) i dzieje rodu, wyd. Wydawnictwo Ruthenus – Rafał Barski, Krosno 2020, ss. 600, il. (Marcin Medyński)

Roman Falarowski, Rzymskokatolicka parafia pw. św. Ludwika w Bliżynie. 100-lecie 1919–2019 parafia Bliżyn, wyd. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Ludwika, Bliżyn 2019, ss. 328, il. (Piotr Kardyś)

Jubileuszowa konferencja popularnonaukowa „Skarżyskie Spotkania z Historią 2019” (Marcin Medyński)

50 lat muzeum w Skarżysku-­Kamiennej (Krzysztof Zemeła)

 

Informacja dla autorów Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej