Jak pozyskiwać i rozliczać dotacje – starostwo powiatowe zaprasza na szkolenie

1261
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań”.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu jak również pracowników jednostek samorządowych zajmujących się współpracą z trzecim sektorem.

Szkolenie odbędzie się 28 maja o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa (plac Floriański 1). Prowadzącym będzie Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski

Program szkolenia:

9.00 – zmiana druków ofert, umów i sprawozdań – prowadzący Artur Gluziński

Procedura otwartego konkursu ofert – ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.

Omówienie elementów druku oferty:

 • jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów,
 • wskaźniki i mierzenie rezultatów,
 • zasady konstrukcji budżetu zadania.

Umowa realizacji zadania publicznego:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
 • załączniki do umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • Elementy sprawozdania,
 • Sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • Rozliczenie rezultatów
 • Załączniki do sprawozdania,
 • Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19a – małych grantów.

11.00 – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe zadania oraz zasady funkcjonowania ŚRDPP oraz kierunki współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

zkolenie