XIX Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Dolna Kamienna I - 2016
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Wakacyjny turniej piłki nożnej w Kamiennej doczekał się pięknego jubileuszu – zostanie rozegrany po raz dwudziesty. Jak co roku organizatorzy czekają na wszystkich chętnych, aby w pierwszej połowie lipca kopać futbolówkę na boisku przy SP 8.

Turniej już się zakończył. Zobacz zdjęcia:

Faza grupowa turnieju na Kamiennej

Zobacz jak powstaje nowa inwestycja w Skarżysku-Kamiennej - Apartamenty dostępne w ofercie ARCAB Investments - R E K L A M A

Dzień finałowy turnieju na Kamiennej

Oczywiście, w turnieju mogą brać udział zespoły nie tylko z Kamiennej. W tym roku impreza zostanie zostanie rozegrana w kategoriach:

 • Młodzik – urodzeni do rocznika 2003,
 • Junior – urodzeni do rocznika 1999,
 • Senior – bez ograniczeń wiekowych, minimalny wiek 16 lat, tj. rocznik 2001.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca. Szczegóły w regulaminie poniżej. Wpisowe obowiązuje tylko drużyny z kategorii Senior – 100 zł. Drużyny z kategorii Młodzi i Junior grają bezpłatnie.

Turniej potrwa od 2 do 16 lipca i, jak co roku, turniej zakończy się piknikiem rodzinnym. Oczywiście na najlepsze drużyny czekać będą atrakcyjne nagrody.

Poniżej zamieszczamy zgłoszenie do pobrania i zapraszamy do udziału!

Organizatorami turnieju są radni Marek Gąska i Adam Ciok, Rada Osiedla Dolna Kamienna I i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.

Kliknij tutaj, aby pobrać zgłoszenie do turnieju

Regulamin XX Jubileuszowego Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Dolna Kamienna 2017:

TERMIN  02-16 lipca 2017r.

Każdy z uczestników turnieju oraz publiczność zobowiązani są do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu

 • każdy z uczestników turnieju oświadcza, że jest zdrowy i bierze w nim udział z własnej woli i na własną odpowiedzialność, podpisując zawarte w zgłoszeniu odpowiednie oświadczenie, nie wnosząc roszczeń.
 • zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmowane są drogą email na skrzynki markopolo12@op.pl i mosjacek@interia.pl lub telefonicznie 603 952 175 i 502 020 230 do 30 czerwca 2017. W e-mailu proszę podać nazwę i kategorię. Losowanie grup turnieju odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 o godz.19.00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Podjazdowa 21 w osiedlu Dolna Kamienna.
 • nazwa drużyny w zgłoszeniu powinna być krótka, zwięzła i prosta (w przeciwnym wypadku Organizator poprosi o jej zmianę), pisana w języku polskim z podaną nazwą osiedla,
 • udział w turnieju drużyn z kategorii Młodzik i Junior jest bezpłatny, natomiast drużyny Seniorów dokonują wpłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł, wpisowe winno być wpłacone najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego meczu,
 • w czasie turnieju obowiązują przepisy PZPN do gry w piłkę nożną (bez spalonych) dostosowane do rozmiarów boiska, kategoryczny zakaz gry wślizgiem,
 • rozgrywki turniejowe toczyć się będą w trzech kategoriach wiekowych
 • MŁODZIK urodzeni do rocznika 2003,
 • JUNIORurodzeni do rocznika 1999,
 • SENIOR – bez ograniczeń wiekowych, minimalny wiek zawodnika w tej kategorii to 16 lat tj.  rocznik 2001.
 • mecze na boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. Podjazdowa 21 i trwać będą 2 x 25 min. Przerwa 5 min.
 • drużyny zobowiązane są posiadać jednakowe lub podobne koszulki oraz buty piłkarskie miękkie,
 • w turnieju biorą udział drużyny DZIEWIĘCIOOSOBOWE z tym że, na boisku występuje sześciu zawodników z bramkarzem, ilość zmian dowolna (zmiany hokejowe, w przerwie gry, po zgłoszeniu sędziemu)
 • za używanie na boisku słów uznawanych powszechnie za niecenzuralne, sędziowie będą karać zawodników pierwszą i kolejną żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną kartką.
 • za faule zawodnicy upominani będą żółtymi i czerwonymi kartkami na ogólnych zasadach, żółte kartki nie kumulują się. Druga żółta kartka w danym meczu a w efekcie czerwona dyskwalifikuje zawodnika z następnego meczu. Za  bezpośrednio otrzymaną czerwoną kartkę zawodnik będzie pauzował w zależności od przewinienia, od 1 meczu aż do wykluczenia z turnieju. Decydował będzie o tym organizator na podstawie swoich ustaleń i opisu sędziego w protokole meczowym
 • w drużynach może występować dwóch zawodników zrzeszonych w ligach PZPN (zrzeszony zawodnik ,który był wpisany do protokołu meczowego w meczu organizowanym przez PZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017)
 • w zgłoszeniu do turnieju zawodnik zrzeszony musi być wskazany wpisem ‘zrzeszony” lub „Z”
 • każdy uczestnik zawodów przed rozpoczęciem meczu musi posiadać legitymację szkolną lub dokument tożsamości, uczestnik nie posiadający dokumentu nie będzie dopuszczony do meczu
 • drużyny w których występują nieletni muszą posiadać pełnoletniego opiekuna, który potwierdza swoja obecność na meczu własnoręcznym czytelnym podpisem na protokole zawodów
 • zgłoszenia dostępne na stronach internetowych lub będą przekazane uczestnikom turnieju w dniu losowania grup turnieju, należy je wypełnić PISMEM DRUKOWANYM (bez skreśleń!) i dostarczyć do organizatora przed rozegraniem pierwszego meczu,
 • zmian w zgłoszeniach można dokonywać tylko do drugiego meczu w fazie grupowej,
 • można zgłosić siedmiu lub ośmiu zawodników rezerwując miejsce dla jednego lub dwóch zawodników, których w takim przypadku można dopisać na każdym etapie turnieju pod warunkiem, że nie rozegrał w turnieju żadnego meczu, jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, w turnieju,
 • w przypadku ujawnienia zawodnika nie uprawnionego do gry w danej kategorii wiekowej, lub większej liczby zawodników zrzeszonych niż dwóch, lub uczestnictwa większej ilości zawodników niż dziesięciu, drużynie zostają odebrane punkty zdobyte w meczu z udziałem takiego zawodnika,
 • drużyna oddająca mecz walkowerem zostaje wykluczona z turnieju.
XX Jubileuszowy Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Dolna Kamienna 2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here