REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Architekt Kacper Kępiński, autor książki „Ruch tektoniczny” przyjedzie do Skarżyska-Kamiennej na spotkanie z mieszkańcami miasta. A tematem spotkania będzie architektura naszego miasta i województwa.

Zobacz relację ze spotkania z Kacprem Kępińskim, autorem książki „Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego”:

Ruch tektoniczny i ożywiona dyskusja w Skarżysku. Kacper Kępiński przybył na spotkanie z mieszkańcami naszego miasta

„Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego” to książka autorstwa Kacpra Kępińskiego i towarzyszące jej rozmaite wydarzenia, których wspólnym tematem jest architektura i urbanistyka województwa świętokrzyskiego.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Wśród obiektów i miejsc, jakie zostały w nich przybliżone, są też te ze Skarżyska-Kamiennej i okolic. Są to między innymi osiedla Milica, Przydworcowe, a także takie obiekty użyteczności publicznej jak urząd miasta, MCK, szpital czy domy towarowe i kościoły.

Dlatego też w naszym mieście, w Miejskim Centrum Kultury, czyli w jednym z przybliżonych w książce budynków, odbędzie się spotkanie autorskie z Kacprem Kępińskim architektem i autorem książki oraz współautorem wydarzeń powiązanych z tym wydawnictwem.

Trwającym akurat wydarzeniem dotyczącym „Ruchu tektonicznego” jest wystawa w Instytucie Dizajnu w Kielcach. Więcej o niej i skarżyskich akcentach pisaliśmy tutaj:

Architektura Skarżyska na wystawie i w książce „Ruch tektoniczny”. Instytut Dizajnu w Kielcach zaprasza

Jak mówi i pisze Kacper Kępiński, Świętokrzyskie to jeden z najstarszych geologicznie obszarów w Europie. Ta wyjątkowość zaowocowała niezwykłym krajobrazem, jaki my, mieszkańcy regionu, możemy podziwiać na co dzień.

W tym krajobrazie powstało wiele obiektów architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych, które do niego nawiązują. Wiele z nich powstało też z użyciem budulca, który dały Góry Świętokrzyskie.

Tak o architekturze Świętokrzyskiego i idei, jakie przyświecają książce i innym z nią związanym inicjatywom, mówi autor:

Świętokrzyskie to jeden z najstarszych geologicznie obszarów Europy. Na niewielkiej powierzchni są widoczne skały i skamieniałości pochodzące ze wszystkich okresów geologicznych. Region obfituje w bogactwa mineralne – od złóż piaskowców, wapieni oraz rud żelaza, miedzi czy ołowiu po unikatowy krzemień pasiaty. To tutaj odkryto i sklasyfikowano jako najstarsze znane człowiekowi tropy zwierząt lądowych na świecie. Można więc powiedzieć, że wszyscy pochodzimy spod Kielc.

Jednocześnie o tym regionie i jego architekturze wiemy niewiele. Nieoczywisty architektoniczny regionalizm, jaki wykształcił się na tym obszarze, czerpie z praktyk budownictwa wernakularnego, z dostępności lokalnych materiałów, z krajobrazu i z przemysłu. Te z kolei różnią się w poszczególnych częściach województwa. Architektoniczną różnorodność regionu Świętokrzyskiego starano się oddać w niniejszym przewodniku. Dlatego wśród opisywanych budynków znalazły się także te pozbawione cech wybitnych – ale stanowiące ważny zapis momentu dziejowego, w którym powstawały.

Spotkanie autorskie z Kacprem Kępińskim odbędzie się w piątek 28 lipca 2023 roku o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Myśliński. Wstęp jest wolny.

Kacper Kępiński
Kacper Kępiński; fot. Kuba Rodziewicz

Podczas spotkania książkę „Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego” będzie można kupić z 30-procentowym rabatem i dedykacją autora.

Zapraszamy!

Kto nie będzie mógł być na spotkaniu, może książkę „Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego”, wydaną przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, kupić przez internet tutaj:

https://sklep.beczmiana.pl/pl/p/Ruch-tektoniczny.-Przewodnik-po-powojennej-architekturze-wojewodztwa-Swietokrzyskiego/7419

Kacper Kępiński - Ruch tektoniczny
Książka „Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego”; fot. Marcin Sieczka

Kacper Kępiński – architekt, krytyk architektury, kurator wystaw architektonicznych. Kierownik Działu Projektów Zewnętrznych i Wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń – Ludzie – Miasto oraz członek rady fundacji Instytut Architektury. Stały współpracownik kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” oraz redaktor portalu Architektura & Biznes. Kurator wystaw, m.in. „Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego” i „Antropocen”. Współprowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury VUT w Brnie, dotyczące inkluzywnej architektury mieszkaniowej.

kacper kępiński ruch tektoniczny spotkanie
Spotkanie z Kacprem Kępińskim, autorem książki „Ruch tektoniczny. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego” odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej