O historii Powiatu Skarżyskiego, Skarżyska, Suchedniowa, Starachowic i nie tylko. Stowarzyszenie Pod Prąd zaprasza na konferencję naukową

794
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Historia naszego regionu jak zawsze będzie tematem konferencji naukowej, na którą do Suchedniowa zaprasza wraz z partnerami działające tam Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd.

„Tworzywo żywe – dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych” to tytuł tegorocznej interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Tematyka będzie bardzo szeroka, a jednocześnie z pewnością bardzo interesująca.

Historycy, którzy wystąpią z wykładami będą mówić między innymi o:

  • historii Powiatu Skarżyskiego
  • konspiracyjnej produkcji pistoletów Sten w Suchedniowie
  • tradycjach kowalskich nad Kamienną
REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

oraz innych tematach, które szczegółowo wymieniamy niżej.

Tegoroczna konferencja jest jednym z wydarzeń, które wpisuje się w obchody 25-lecia Powiatu Skarżyskiego.

Podczas konferencji będzie miała miejsce prezentacja kolejnego tomu historycznego wydawnictwa „Zeszyty Suchedniowskie”. Organizatorzy zaproszą też na wystawę monideł w ramach projektu „Jak się żenić, to się żenić”.

Konferencja naukowa „Tworzywo żywe – dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych” odbędzie się w sobotę 9 września 2023 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie przy ul. Bodzentyńskiej 18. Początek o godz. 10.00

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Zapraszamy

Program konferencji „Tworzywo żywe – dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych” Stowarzyszenia Pod Prąd w Suchedniowie:

10:00–10:15
Przywitanie prelegentów i zebranych gości

25-lecie Powiatu Skarżyskiego

10:15– 10:30
Dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Zabiegi o utworzenie powiatu skarżyskiego w XX wieku.

Suchedniowskie steny

10:30–10:45
Grzegorz Michnowski (Wiejski Dom Kultury w Mostkach) – Pistolety maszynowe STEN z Zakładów Tańskich w Suchedniowie – stan badań w 80. rocznicę produkcji oraz likwidacji tajnej wytwórni broni

10:45–11:00
Dr Marek Jedynak (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku) – Produkcja stenów w Suchedniowie w świetle wojennych dokumentów

Tworzywo żywe – dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych – Europejskie Dni Dziedzictwa 2023

Część I

11:00–11:15
Dr Nina Glińska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, oddział w Kielcach) – Niematerialne dziedzictwo kulturowe województwa świętokrzyskiego i jego ochrona w świetle konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17 października 2003 roku.

11:15–11:30
Mgr Kinga Kędziora-Palińska (Muzeum Zamkowe w Sandomierzu) – Miasto movie o tradycji obrzędu, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy. Wpływ projektu badawczego na poczucie tożsamości regionalnej młodzieży.

11:30–11:45
Dr Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach) – Archiwalia jako dziedzictwo minionych pokoleń. Spuścizny, kolekcje i zbiory osób prywatnych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach.

11:45–12:00
Mgr Emilia Pstrągowska – Nieprzerwana nić. Tkactwo ludowe w rejonie Bodzentyna: reaktywacja czy kontynuacja?

12.00-12.15
Historyczne Koło Naukowe z I LO w Skarżysku-Kamiennej pod opieką merytoryczną dr. Piotra Kardysia (PTH/Oddział Skarżysko-Kamienna) – Kronika parafii Bzin – dziedzictwo zapisane narracją o przeszłości lokalnej społeczności (z wielką historią w tle).

12:15–12:45
Dyskusja

12:45–13:30
Przerwa kawowa

13:30–14:00
Promocja 8. tomu publikacji „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”
Wystawa monideł w ramach projektu „Jak się żenić, to się żenić”

Część II

14:00–14:15
Mgr Marcin Janakowski (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Skarżysko-Kamienna/Fundacja Wczoraj dla Jutra) – Kowale i kuźnicy znad Kamiennej – tradycje zawodowe oraz ich następstwa. Przykłady skarżysko-suchedniowskie.

14:15–14:30
Mgr Paweł Kołodziejski (Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach) – W poszukiwaniu utraconego stylu, czyli rzecz o Janie Borowskim, zapomnianym budowniczym Starachowic.

14:30–14:45
Dr Kamil Szpunar (Muzeum Wsi Radomskiej) – Architektoniczna spuścizna dawnej dzielnicy żydowskiej w Szydłowcu.

14:45 – 15:15
Dyskusja

Komunikaty

15:15–15:25
Mgr Agnieszka Włodarczyk-Mazurek (Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie) – Jak się żenić to się żenić. Wesele w PRL-u – stan realizacji projektu badawczego

15:25–15:35
Dr Justyna Staszewska (Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie) – W poszukiwaniu śladów. Źródła do badań nad dziejami suchedniowskich Żydów w Internecie.

15:35–15:45
Marlena Zynger (wł. Ewa Bartkowiak z domu Marczewska) Związek Literatów Polskich Oddział Warszawski – Czarne oczy masz – wspomnienie o Lucynie Furmańczyk, suchedniowskiej łączniczce AK ps. Węgielek, w 100. rocznicę urodzin

15:45–16:00
Podziękowania i zakończenie konferencji

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd zaprasza na konferencję naukową „Tworzywo żywe – dziedzictwo jako nieprzerwana opowieść o nas samych”, która odbędzie się w Suchedniowie

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to