Letni konkurs dla krwiodawców
Letni konkurs dla krwiodawców trwa od lipca do września
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Jak co roku w wakacje zapraszamy do udziału w letnim konkursie krwiodawców. Będzie to już jego 10. edycja.

Letni konkurs dla krwiodawców to okazja, aby nie tylko pomóc osobom potrzebującym krwi, ale również wygrać jedną z licznych nagród ufundowanych przez lokalne samorządy oraz skarżyski szpital.

To już dziesiąta edycja konkursu. Jego zadaniem jest popularyzacja krwiodawstwa oraz zachęcenie do oddawania krwi w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na nią jest szczególnie duże.

Na krwiodawców czekają cenne nagrody

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie - Bartosz Bętkowski

Aby dodatkowo zachęcić potencjalnych dawców, władze miasta, powiatu i gmin ościennych fundują nagrody, które są rozlosowywane wśród uczestników. Losowanie nagród odbędzie się w październiku.

W letnim konkursie dla krwiodawców mogą brać udział mieszkańcy:

 • Skarżyska-Kamiennej
 • Powiatu Skarżyskiego
 • Gminy Suchedniów
 • Gminy Skarżysko Kościelne
 • Gminy Bliżyn
 • Gminy Łączna
 • Gminy Mirzec

Kiedy należy oddawać krew, aby wziąć udział w konkursie:

 • od 1 lipca do 30 września 2017 r.,
 • w dni robocze (oprócz wtorków) w godz. 7.00–12.00.

Gdzie należy oddawać krew:

 • w skarżyskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Szpitalnej 1, tel. 41 252 45 21

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc oddać krew:

 • być osobą pełnoletnią w wieku od 18 do 65 lat,
 • posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający nr PESEL,
 • posiadać dobrą wolę do oddania krwi,
 • ważyć więcej niż 50 kg,
 • być zdrowym (przyjmowanie leków nie pozwala na oddawanie krwi).

Nagrody fundują:

 • Prezydent Skarżyska (dwie nagrody – jedna dla kobiety i jedna dla mężczyzny)
 • Starosta Skarżyski
 • Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
 • Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
 • Wójt Gminy Bliżyn
 • Wójt Gminy Łączna
 • Wójt Gminy Mirzec

Zapraszamy do udziału!

W dziewięciu dotychczasowych akcjach letniego konkursu dla krwiodawców zebrano blisko 2500 litrów krwi. W poszczególnych latach wyglądało to tak:

 • 2008 – 202,95 litra
 • 2009 – 243 l.
 • 2010 – 317,25 l.
 • 2011 – 345,6 l.
 • 2012 – 293,95 l.
 • 2013 – 279,45 l.
 • 2014 – 251 l.
 • 2015 – 274,5 l.
 • 2016 – 260 l.

Regulamin X letniego konkursu dla krwiodawców 2017:

1) Konkurs organizowany jest przez Oddział Terenowy Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce mieszczący się przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku-Kamiennej.

2) Konkurs trwa w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku.

W okresie trwania Konkursu rejestracja/oddawanie krwi dla chorych przez pojedyncze osoby w lokalu Oddziału odbywa się w każdy dzień roboczy oprócz wtorków, w godzinach 7.00 – 12.00. Istnieje możliwość oddania krwi w lokalu Oddziału w dni ustawowo wolne od pracy przez zorganizowane, wieloosobowe grupy mieszkańców zmobilizowane przez Fundatorów. Jednak wtedy, z powodów logistycznych, wymaga to ustalenia z wielotygodniowym wyprzedzeniem daty i godziny pracy Oddziału w dniu ustawowo wolnym od pracy. Dojazd do lokalu Oddziału, w dni ustawowo wolne od pracy dla zorganizowanej, wieloosobowej grupy osób zapewnia wtedy Fundator lub osoby takie dojeżdżają na własny koszt.

Skarżyski Oddział Terenowy krwiodawstwa informuje osoby zamierzające oddać krew dla chorych w lokalu Oddziału, że w miesiącach trwania Konkursu 2017r., a zwłaszcza w miesiącu lipcu 2017r. mogą wystąpić poważne ograniczenia w ilości dni pracy Oddziału, spowodowane krytycznymi niedoborami w obsadzie pielęgniarskiej Oddziału oraz sezonem urlopów pracowników RCKiK Kielce.

Przed zgłoszeniem się do oddania krwi w skarżyskim Oddziale Terenowym krwiodawstwa zaleca się upewnienie, czy Oddział w konkretnym dniu będzie czynny. Taką informację można uzyskać na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl, z treści Komunikatu umieszczonego doraźnie w oknie lokalu Oddziału lub telefonicznie.

Za opisane utrudnienia przepraszamy. Informujemy w związku z tym, że tylko centrala RCKiK w Kielcach posiada wyłączne kompetencje co do liczby obsady personelu pielęgniarskiego Oddziału, godzin pracy Oddziału, warunków zatrudnienia pracowników medycznych, itp.

3) Nagrody są losowane spośród osób, które w okresie trwania Konkursu oddały swoją krew na potrzeby lecznicze chorych w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce przy ul. Szpitalnej 1 w Skarżysku-Kamiennej.

4) W losowaniu nagród nie uwzględnia się osób , które oddały krew poza lokalem Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce (czyli w mobilnych punktach poboru krwi organizowanych okazjonalnie na terenach gmin powiatu skarżyskiego i gminy Mirzec).

5) W losowaniu nagród nie uwzględnia się osób, którym lekarz nie zezwolił z powodów medycznych na oddanie krwi na potrzeby lecznicze chorych.

6) Fundatorami nagród w konkursie są:

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna (2 nagrody):
a) 1 nagroda dla wylosowanej kobiety – mieszkanki miasta Skarżysko-Kamienna, która w okresie trwania Konkursu oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych,
b) 1 nagroda dla mężczyzny – mieszkańca miasta Skarżysko-Kamienna, który w okresie trwania Konkursu oddał swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

Starosta Skarżyski:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki Powiatu Skarżyskiego, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki miasta i gminy Suchedniów, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Skarżysko Kościelne, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

Wójt Gminy Bliżyn:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Bliżyn, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

Wójt Gminy Łączna:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Łączna, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

Wójt Gminy Mirzec:
1 nagroda dla wylosowanego mieszkańca/mieszkanki gminy Mirzec, który/która w okresie trwania Konkursu oddał/oddała swoją krew na potrzeby lecznicze chorych.

7) Rodzaj i wartość nagrody/nagród ustala każdy z Fundatorów.

8) Konkurs rozstrzygnięty zostanie w październiku. Po losowaniu, które odbędzie się w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce, z osobą wylosowaną kontaktuje się lekarz Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej lub wskazana przez lekarza pielęgniarka Oddziału. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wylosowanej do nagrody, po ich rozkodowaniu przez lekarza Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej lub przez wyznaczoną pielęgniarkę Oddziału, przekazane zostaną Fundatorowi nagrody, po uzyskaniu zgody osoby wylosowanej. Brak zgody osoby wylosowanej na udostępnienie swoich danych osobowych Fundatorowi skutkuje unieważnieniem losu. W takim przypadku losowanie nagrody Fundatora odbędzie się niezwłocznie ponownie z puli losów przeznaczonej na nagrodę Fundatora.

9) Czas i miejsce wręczenia nagrody ustala Fundator z wylosowaną osobą.

10) Oddział Terenowy Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce dostarczy każdemu Fundatorowi, w celu przygotowania losów, zakodowane dane osobowo-teleadresowe tej puli osób, którym Fundator dedykuje nagrodę.

11) Każdy z Fundatorów przygotuje do losowania kartki –losy na podstawie zakodowanych danych osób oraz dostarczy tak przygotowane kartki-losy do aktu losowania nagrody.

12) Losowanie nagród Fundatorów odbędzie się w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna RCKiK Kielce przy ulicy Szpitalnej 1 w Skarżysku Kamiennej, w październiku 2017r.

13) Każdej osobie zamierzającej oddać krew dla chorych zaleca się, przed przybyciem do oddania krwi, aby w rozmowie telefonicznej z personelem medycznym Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej PCKiK Kielce ustaliła, czy jej obecny stan zdrowia oraz jej historia medyczna nie jest przeszkodą medyczną do oddania krwi.
Informacje o wymogach medycznych stawianych osobom zamierzającym oddać krew dla chorych można także znaleźć na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa w Polsce.

14) Funkcję Koordynatora Konkursu pełni Andrzej Choma, lekarz Oddziału Terenowego w Skarżysku-Kamiennej RCKiK Kielce.