Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Na sympozjum historyczne pt. „Niepodległość – różne drogi, jeden cel” zaprosiło Historyczne Koło Naukowe działające w I Liceum Ogólnokształcącym. Patronowało mu Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Skarżysku.

W tym roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji w całym kraju, również w Skarżysku odbywają się rozmaite wydarzenia nawiązujące do uroczystej rocznicy. Jednym z nich było właśnie sympozjum w Erblu.

Prelegenci podjęli różne tematy, ale każdy związany z tematyką dążenia do niepodległości, zarówno do wyzwolenia się spod zaborów, jak i okupacji sowieckiej po II wojnie światowej. W przypadku Skarżyska ten pierwszy okres odzyskiwania niezawisłości przez Polskę i budowy państwa zbiegł się ze staraniami o uzyskanie praw miejskich dla Kamiennej. Udało się to w 1923 roku, a pięć lat później nazwę naszego miasta przemianowano na Skarżysko-Kamienną.

Uczestników sympozjum powitali wicedyrektor I LO Stanisław Magiera i prezes PTH Skarżysko oraz nauczyciel historii w szkole Piotr Kardyś.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

Jako pierwsza wystąpiła Weronika Płatek z Zespołu Szkól Ekonomicznych, która przedstawiła ogólną sytuację Kamiennej w roku 1918 r. oraz latach późniejszych. Okres ten to czas przejmowania władzy z rąk zaborców, a potem tworzenie organów samorządowych oraz starania o uzyskanie praw miejskich. W tle trwało tworzenie państwa polskiego.

II Liceum Ogólnokształcące reprezentowało troje uczniów: Karolina Szeloch, Mateusz Milczuszek oraz Wojciech Urbaniak. Oni z kolei zaprezentowali obecnym wszystko, co najważniejsze o Komitecie Obywatelskim, czyli swego rodzaju formie samorządu w czasach, gdy Polska była jeszcze pod zaborami. Przedstawili wszystkich członków komitetu, w tym jednego z jego przewodniczących ks. Kazimierza Sykulskiego, pierwszego dyrektora progimnazjum Andrzeja Bałtruszajtisa, jego żonę i późniejszą dyrektor tej placówki Martę Bałtruszajtis czy przedsiębiorców Józefa Sosnowskiego i Kazimierza Witwickiego.

Komitet Obywatelski w Kamiennej był podzielony na sekcje i zajmował się szerokim spektrum spraw, działając na polu edukacji, samorządu czy polityki socjalnej.

W sympozjum uczestniczyli też uczniowie gimnazjum. Karol Kowalik i Alan Grzymała i z Jedynki przedstawili zasługi skarżyskiego harcerstwa dla budowania państwowości, samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego. Skupili się na działalności trzech druhów: Zbigniewa Barańskiego, Józefa Wacława Małowicza oraz Władysława Wasilewskiego ps. „Oset” i „Odrowąż”.

Ww. nie ograniczali swojej aktywności tylko do działalności w harcerstwie. Byli aktywni w działaniach prospołecznych, a po wybuchu wojny aktywnie przyłączyli się do walki z okupantem. Druhowie Małowicz oraz Barański zostali rozstrzelani w lutym 1941 roku na Borze, a „Oset” zginął w zasadzce z rąk niemieckich żołnierzy w 1943 roku.

Jako ostatni wystąpił uczeń Erbla Jakub Goździk, który przedstawił dokładny życiorys Aleksandra Młyńskiego, ps. „Drągal”, żołnierza antykomunistycznego podziemia, który działał na ziemiach kieleckiej i radomskiej.

stanislaw magierapiotr kardys