barometr zawodow skarzysko
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

„Warto wiedzieć, warto skorzystać” – taki był tytuł spotkania skierowanego do przedsiębiorców ze Skarżyska-Kamiennej i okolic, na którym mogli dowiedzieć się oni o formach pomocy, w tym finansowej, do nich kierowanej. Ciekawych rzeczy mogli się dowiedzieć też pracownicy i poszukujący pracy.

Czwartkowe spotkanie „Warto wiedzieć, warto skorzystać” było kolejnym ze spotkań, podczas których przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się o tym, jakiej pomocy mogą oczekiwać od samorządu i państwa.

Spotkanie otworzyli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Roman Białek oraz prezydent Skarżyska Konrad Krönig, który wymienił wsparcie, jakiego miasto udziela lokalnym i inwestującym w Skarżysku przedsiębiorcom w postaci Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego czy powstającego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zobacz jak powstaje nowa inwestycja w Skarżysku-Kamiennej - Apartamenty dostępne w ofercie ARCAB Investments - R E K L A M A

O pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mówiła Sylwia Mucha, Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, zapewniając przy tym, że wymagania stawiane ubiegającym się o wsparcie finansowe przedsiębiorcom nie są „drastyczne” i warto się nimi zainteresować.

O tym, co oferuje Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach mówił Paweł Lulek, Kierownik Zespołu ds. Informacji Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy w WUP. Wskazał m.in. takie narzędzia jak Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Baza Usług Rozwojowych, ale jednocześnie zwrócił uwagę na problemy z jakimi borykają się świętokrzyscy przedsiębiorcy, czyli głównie znalezieniem fachowej kadry.

Negatywny wpływ na rynek pracy ma, jego zdaniem, m.in. systematyczne wyludnianie, a także niechęć ludzi do szukania pracy, gdy status bezrobotnego zapewnia instrumenty socjalne, choćby w postaci ubezpieczenia zdrowotnego.

Marzena Czarnecka, chorąży sztabowy ze Służby Granicznej w Kielcach referowała o zasadach zatrudniania obcokrajowców w Polsce i legalizacji ich pobytu.

O tym, co lokalnym przedsiębiorcom oferuje skarżyska gmina, mówili przedstawicie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – jego dyrektor Sławomir Ciaś oraz Główny Specjalista w COI Agnieszka Kluczewska. Poruszyli m.in. możliwość uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5 lat w przypadku prowadzenia bądź rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Skarżyska-Kamiennej

Na zakończenie ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku przedstawiły Magdalena Kosiec-Rykowska, Specjalista ds. Programów PUP i Elżbieta Niewczas, Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy PUP.

Uczestnicy spotkania wśród otrzymanych materiałów mieli broszurę pt. „Barometr Zawodów 2019 – Powiat Skarżyski”, na której wymieniono zawody wg zapotrzebowania na pracowników w 2019 roku:

 • duży deficyt
 • deficyt
 • równowaga
 • nadwyżka
 • duża nadwyżka

Oto barometr zawodów w Powiecie Skarżyskim na rok 2019

DUŻY DEFICYT

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

DEFICYT

 • betoniarze i zbrojarze
 • brukarze
 • cieśle i stolarze budowlani
 • dekarze i blacharze budowlani
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • fizjoterapeuci i masażyści
 • fryzjerzy
 • kosmetyczki
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • kucharze
 • lakiernicy
 • lekarze
 • mechanicy pojazdów samochodowych
 • monterzy instalacji budowlanych
 • monterzy konstrukcji metalowych
 • murarze i tynkarze
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • operatorzy obrabiarek skrawających
 • pielęgniarki i położne
 • pracownicy przetwórstwa metali
 • robotnicy leśni
 • spawacze
 • szefowie kuchni
 • ślusarze

RÓWNOWAGA

 • administratorzy stron internetowych
 • agenci ubezpieczeniowi
 • akustycy i realizatorzy dźwięku
 • analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
 • animatorzy kultury i organizatorzy imprez
 • architekci i urbaniści
 • architekci krajobrazu
 • archiwiści i muzealnicy
 • asystenci w edukacji
 • bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
 • biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
 • blacharze i lakiernicy samochodowi
 • ceramicy przemysłowi
 • cukiernicy
 • dentyści
 • diagności samochodowi
 • dziennikarze i redaktorzy
 • farmaceuci
 • floryści
 • fotografowie
 • geodeci i kartografowie
 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
 • górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
 • graficy komputerowi
 • inspektorzy nadzoru budowlanego
 • instruktorzy nauki jazdy
 • instruktorzy rekreacji i sportu
 • inżynierowie budownictwa
 • inżynierowie elektrycy i energetycy
 • inżynierowie mechanicy
 • kamieniarze
 • kelnerzy i barmani
 • kierowcy autobusów
 • kierowcy samochodów osobowych
 • kierownicy budowy
 • kierownicy ds. logistyki
 • kierownicy ds. produkcji
 • kierownicy ds. usług
 • kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
 • kierownicy sprzedaży
 • kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
 • listonosze i kurierzy
 • logopedzi i audiofonolodzy
 • magazynierzy
 • masarze i przetwórcy ryb
 • mechanicy maszyn i urządzeń
 • meteorolodzy, geolodzy, geografowie
 • monterzy maszyn i urządzeń
 • monterzy okien i szklarze
 • nauczyciele języków obcych i lektorzy
 • nauczyciele nauczania początkowego
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • nauczyciele przedszkoli
 • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
 • obuwnicy
 • ogrodnicy i sadownicy
 • operatorzy aparatury medycznej
 • operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
 • operatorzy maszyn włókienniczych
 • operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
 • opiekunki dziecięce
 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • optycy i pracownicy wytwarzający protezy
 • pedagodzy
 • piekarze
 • plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
 • pomoce kuchenne
 • pomoce w gospodarstwie domowym
 • pozostali specjaliści edukacji
 • pracownicy ds. budownictwa drogowego
 • pracownicy ds. jakości
 • pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • pracownicy ds. techniki dentystycznej
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
 • pracownicy myjni, pralni i prasowalni
 • pracownicy obsługi ruchu szynowego
 • pracownicy ochrony fizycznej
 • pracownicy poczty
 • pracownicy poligraficzni
 • pracownicy przetwórstwa spożywczego
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • pracownicy służb mundurowych
 • pracownicy sprzedaży internetowej
 • pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
 • pracownicy usług pogrzebowych
 • pracownicy zajmujący się zwierzętami
 • prawnicy
 • projektanci i administratorzy baz danych, programiści
 • projektanci wzornictwa przemysłowego
 • przedstawiciele handlowi
 • psycholodzy i psychoterapeuci
 • ratownicy medyczni
 • recepcjoniści i rejestratorzy
 • robotnicy budowlani
 • robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • rolnicy i hodowcy
 • rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych
 • samodzielni księgowi
 • sekretarki i asystenci
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
 • specjaliści ds. finansowych
 • specjaliści ds. organizacji produkcji
 • specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
 • specjaliści ds. rynku nieruchomości
 • specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
 • specjaliści rolnictwa i leśnictwa
 • specjaliści telekomunikacji
 • spedytorzy i logistycy
 • sprzątaczki i pokojowe
 • sprzedawcy i kasjerzy
 • tapicerzy
 • technicy budownictwa
 • technicy informatycy
 • technicy mechanicy
 • weterynarze
 • windykatorzy
 • wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • zaopatrzeniowcy i dostawcy

NADWYŻKA

 • filolodzy i tłumacze
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
 • inżynierowie chemicy i chemicy
 • inżynierowie inżynierii środowiska
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
 • pracownicy administracyjni i biurowi
 • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
 • pracownicy socjalni
 • specjaliści administracji publicznej
 • specjaliści technologii żywności i żywienia

DUŻA NADWYŻKA

 • ekonomiści

Dane za barometrzawodow.pl

Gospodarzami spotkania byli Starosta Skarżyski Artur Berus i Prezydent Skarżyska Konrad Krönig przy współudziale gospodarzy gmin Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here