Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Skarżyski Dom Pomocy Społecznej 10 października 2017 obchodził okrągły jubileusz 80-lecia istnienia. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Miejskim Centrum Kultury.

Mijający rok jest w naszym mieście rokiem rocznic. Kilka dni temu identyczny jubileusz 80-lecia pobytu w naszym mieście obchodzili franciszkanie. Takim samym stażem może poszczycić się Dom Pomocy Społecznej, który znajduje się przy ul. Spornej.

Na uroczystości w MCK spotkali się mieszkańcy domu, jego obecni i byli pracownicy, zaproszeni goście, wśród nich samorządowcy oraz przedstawiciele podobnych placówek z regionu świętokrzyskiego.

Dyrekcja DPS-u otrzymała prezenty, a z ust gości padały życzenia dalszych owocnych lat funkcjonowania.- Życzylibyśmy sobie, żeby nadal cieszyć się dobrą opinią. A gdyby pojawiła się możliwość zwiększenia liczby mieszkańców, to czemu nie – powiedział Jacek Jamroz, obecny dyrektor domu.


Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Przed spotkaniem w MCK w kościele pw. św. Brata Alberta odbyła się msza w intencji domu i pomyślności jego pracowników oraz mieszkańców. Zwieńczeniem części oficjalnej był poczęstunek wraz z tortem i toastem. Na koniec odbył się bal, do którego uczestników rozgrzał niezastąpiony już na lokalnych uroczystościach zespół Perły z Lamusa.

Aktualnie w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku mieszka 60 osób przewlekle psychicznie chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Prowadzący uroczystość Jacek Jamroz i Monika Kucińska przedstawili długą i bogatą historię skarżyskiego DPS-u. Jak większość instytucji o takim stażu, tak i skarżyski Dom Pomocy Społecznej zmieniał zarówno swoje oblicze, jak i siedzibę.

Po założeniu, instytucja była prowadzona przez siostry zakonne i mieściła się przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Była potocznie zwana „domem starców”. Podopiecznymi były wyłącznie kobiety.

Po II wojnie światowej dom został przeniesiony do dwóch budynków znajdujących się na ul. Sezamkowej, tuż przy lesie. Wówczas ulica nosiła jeszcze nazwę 22 lipca.

Placówkę przemianowano na Dom Pomocy Społecznej, ale potoczna nazwa funkcjonowała jeszcze w świadomości społecznej przez długie lata. Z biegiem lat zakonnice były zastępowane pracownikami świeckimi. Kolejnymi dyrektorami byli Mieczysław Heba, Wiesława Szypowska oraz Grażyna Nowak, przez mieszkanki zwani „tatą” i „mamami”.

Niszczejące i nieremontowane budynki z biegiem czasu coraz mniej nadawały się to tego, aby w nich mieszkać. Gdy w latach 80. ubiegłego wieku straż pożarna stanowczo zakazała ich użytkowania, rozpoczęły się poszukiwania nowej siedziby.

W 1994 roku pomocną dłoń wyciągnęło PKP, które przekazało na rzecz miasta budynek przy ul. Spornej, z docelowym przeznaczeniem na nową siedzibę Domu Pomocy Społecznej. Po dwuletniej adaptacji, w 1996 roku mieszkańcy wprowadzili się do nowego lokum. Wtedy zamieszkali tam również mężczyźni.

W 2005 roku dyrektorem Domu Pomocy Społecznej został Jacek Jamroz, który sprawuję te funkcję do dziś. Załogę stanowi 39 pracowników, którzy opiekują się 60 podopiecznymi. W sumie, w ciągu 80 lat działalności, w DPS-ie mieszkało 825 osób.

Przy okazji warto wspomnieć, że już w przyszłym roku w Skarżysku powinna rozpocząć funkcjonowanie kolejna placówka o charakterze domu pomocy społecznej. W budynku po III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ekonomii trwa adaptacja na dom pomocy społecznej, gdzie znajdzie się 60 miejsc długo- i krótkookresowego pobytu całodobowego dla osób niesamodzielnych.

Nowy dom pomocy społecznej – DPS Centrum Seniora już funkcjonuje:

Centrum Seniora już otwarte – w Skarżysku działa nowy dom pomocy społecznej

Centrum Seniora już otwarte – w Skarżysku działa nowy dom pomocy społecznej