REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Budynek, w którym mieściła się najpierw Szkoła Podstawowa nr 11, a potem wiele innych placówek, przechodzi do historii. Jest właśnie wyburzany, a na jego miejscu staną apartamentowce.

Wielu starszych mieszkańców Skarżyska-Kamiennej może o tym miejscu powiedzieć „moja buda”. Większość będzie miała na myśli Szkołę Podstawową nr 11.

Jednak i młodsze pokolenia mają prawo tak powiedzieć. To tam chodzili pierwsi skarżyscy gimnazjaliści, gdy utworzono w Polsce ten szczebel edukacji.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Ostatnimi lokatorami budynku byli jednak najmłodsi skarżyszczanie. Jeszcze w obecnym roku szkolnym, czyli 2021/22, działało tam Przedszkole Baby World.

Budynek został oddany do użytku w 1969 roku i przez te długie lata działało tam wiele placówek edukacyjnych oraz innych instytucji. Cofnijmy się więc w czasie.

Pierwsza była Jedenastka

Szkoła, którą umiejscowiono przy zbiegu ulic Sokolej i Wiejskiej był jedną z tzw. szkół tysiąclatek, czyli jedną z „tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. PRL-owskie hasło, rzucone przez Władysława Gomułkę, odnosiło się, rzecz jasna, do 1000. rocznicy utworzenia państwa polskiego, czyli roku 1966. Ambitne plany miały na celu zlikwidować braki w liczbie szkół w kraju i przepełnione sale.

Budynek szkoły został oddany do użytku pod koniec czerwca 1969 roku, a już 25 lipca tego samego roku szkole nadano imię. Wpisywało się ono w ówczesne realia i szkoła zyskała imię 25-lecia Polski Ludowej. Stosowano również nazwę 25-lecia PRL.

Sztandar szkoły uchował się do dziś. Znajduje się w SP 13 pod czujnym okiem dyrektor Elżbiety Chajdugi, która była ostatnią dyrektor SP 11.

 

Po przygotowaniu budynku, wyposażeniu go, 1 września 1969 roku uczniowie mogli zasiąść w ławkach i rozpoczęto naukę w Szkole Podstawowej nr 11. W styczniu nastąpił uroczyste nadanie imienia szkole. Pierwszym dyrektorem została Zofia Rdzanek, a jej zastępcą Władysława Kuźnia.

Szkoła, choć nowa, początkowo nie miała dobrej opinii. Tak o jej postrzeganiu czytamy w tekście dra Piotra Kardysia dla Czasopisma dla Nauczycieli „Wiadomości Historyczne”:

1 września 1969 r. pracę w szkole rozpoczęło grono pedagogiczne składające się z 23 osób, na którego czele stanęła kierownik Zofia Rdzanek. Nauka odbywała się w szesnastu oddziałach. Niestety, według słów autora kroniki szkolnej, w większości były to dzieci z tzw. bogatą przeszłością z terenu całego miasta, co fatalnie wpłynęło na poziom szkoły w pierwszych latach jej istnienia.

Ale znalazł się rodzynek – to najlepsza klasa w szkole – klasa 6a, która w całości przeszła ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Z pierwszych kart kroniki przebija wyraźnie rozterka, która towarzyszyła uczącym, młodym i niedoświadczonym jeszcze nauczycielom. „[…] łzy, załamanie, niechęć do pracy, lęk przed rozwydrzonymi wyrostkami […]. Byliśmy zdani na siebie, żadnej znikąd pomocy.

Z czasem w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 zaczęły działać inne placówki edukacyjne i wychowawcze. W jednym ze skrzydeł mieściło się Liceum Ekonomiczne, które po wybudowaniu budynku przy Placu Floriańskim wyprowadziło się, a jego miejsce zajął internat Państwowego Zakładu Wychowawczego, w późniejszym czasie przekształcony w Szkołę Podstawową nr 10. Działał tam też Uniwersytet dla Rodziców.

Wybudowana, aby poradzić siebie z brakami lokalowymi, szkoła z czasem również była przepełniona. W latach 80. normą były lekcje na dwie zmiany. W Jedenastce zrobiło się luźniej, gdy w 1988 roku uruchomiono Szkołę Podstawową nr 13 i tam przeniesiono część dzieci. Linią podziału była, oczywiście z wyjątkami, ulica Sokola. Dla dzieci z zachodniej strony to Trzynastka stała się nową lub przyszłą szkołą. Uczniowie mieszkający po wschodniej stronie zostali w Jedenastce.

Wchodzi gimnazjum, likwiduje się podstawówka

W budynku SP 11 zrobiło się luźniej, więc to tam ulokowano w 1999 roku Gimnazjum nr 1, gdy w życie weszła reforma szkolna. Była to pierwsza siedziba gimnazjalnej Jedynki.

Niż demograficzny zrobił swoje i w 2001 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 11. Ostatnim dyrektorem była Elżbieta Chajduga, która dziś kieruje Zespołem Szkół Publicznych nr 1.

W budynku przy Sokolej zostało tylko gimnazjum. Malejąca liczba uczniów sprawiła, że luźniej zrobiło się w Szkole Podstawowej nr 13 i to do budynku przy ulicy Sezamkowej do września 2004 roku przeniesiono Gimnazjum nr 1. Powstał wówczas Zespół Szkół Publicznych nr 1.

Biblioteka i nie tylko

Puste sale lekcyjne sprawiły, że w murach dawnej Jedenastki z czasem zadomawiały się rozmaite placówki edukacyjne, ale nie tylko takie.

Jeszcze za obecności w nim Gimnazjum nr 1, do budynku w listopadzie 2003 roku przeniesiono bibliotekę publiczną, a konkretnie filię z ulicy Sokolej 21. Mieściła się tam przez blisko jedenaście lat, do maja 2014 roku. Podążyła śladem gimnazjum – do SP 13, gdzie działa do dziś w podpiwniczeniu.

Ul. Sokola 38 – w latach 2003–2014 adres jednej z filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej

Zmiany w systemie szkolnictwa po 1989 roku poskutkowały pojawieniem się prywatnych podmiotów również w szkolnictwie. Budynek przy Sokolej stał się tym, przez który przewinęło się najwięcej placówek edukacyjnych.

To tam swoją pierwszą siedzibę miał Prywatny Zespół Szkół Elżbiety Baińskiej, który dziś mieści się przy ulicy Słowackiego. Przy Sokolej funkcjonował od założenia w 2006 roku do 2016 roku.

Przez wiele pod adresem Sokola 38 swoją siedzibę miało Centrum Kształcenia Awans, gdzie uczyła się młodzież oraz dorośli. To do tej firmy należało też Przedszkole Baby World, które było ostatni lokatorem kompleksu budynków. Swoją siedzibę miało tam też przedszkole i szkoła Montessori.

Kalendarium budynku przy Sokolej 38 w Skarżysku-Kamiennej:

29.06.1969 – oddanie budynku SP 11 do użytku

25.07.1969 – formalne nadanie imienia SP 11 – 25-lecia Polski Ludowej (PRL)

01.09.1969 – rozpoczęcie nauki w SP 11

01.09.1999 – działalność rozpoczyna Gimnazjum nr 1, razem z SP 11 tworzy ZSP 1

01.09.2001 – SP 11 przestaje istnieć, w budynku zostaje tylko Gimnazjum nr 1

10.2003 – do budynku zostaje przeniesiona filia biblioteki publicznej

01.09.2004 – Gimnazjum nr 1 zostaje przeniesione na ulicę Sezamkową, gdzie wraz z SP 13 tworzy ZSP 1

01.09.2006 – budynek staje się siedzibą rozpoczynającego działalność Prywatnego Zespołu Szkół

05.2014 – biblioteka zostaje przeniesiona do ZSP 1 (SP 13) na ulicę Sezamkową

2016 – Prywatny Zespół Szkół opuszcza budynek

10.2021 – budynek opuszcza ostatnia w jego historii placówka edukacyjna – Przedszkole Baby World, przenosi się na ulicę Akacjową

Na następnej stronie obejrzycie archiwalne klasowe fotografie oraz zdjęcia wnętrz.