grafika: www.gov.pl
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Szybkie uzyskanie pomocy finansowej dla osób wychowujących dzieci jest z reguły bardzo ważne. W szczególności dotyczy to rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy często mogą liczyć wyłącznie na własną zaradność i skorzystanie z pomocy państwa w zakresie świadczeń wychowawczych.

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określają przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tekst jednolity z dnia 25 października 2018r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2134).

Rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą spełnić dodatkowe kryterium. Zgodnie z art. 8 ust. 2 przedmiotowej ustawy, świadczenie wychowawcze na dane dziecko, co do zasady nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

W uproszczeniu oznacza to, że rodzic samotnie wychowujący dziecko, do wniosku o świadczenie 500+ musi dołączyć tytuł wykonawczy nadany lub zatwierdzony przez sąd na ustalonym świadczeniu alimentacyjnym.

Aby osoba samotnie wychowująca dziecko spełniła powyższy warunek, nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Może skorzystać z dużo szybszej, tańszej i mniej stresującej możliwości i załatwić sprawę u mediatora. Tytułem wykonawczym jest bowiem nie tylko orzeczenie sądu, czy ugoda sądowa, ale także ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd. Ugodę mediacyjną zawiera się przed neutralnym, bezstronnym, mediatorem – szybko, bezstresowo i bez konieczności udania się do sądu.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia tej ugody. Sąd zatwierdza ugodę przez nadanie jej klauzuli wykonalności, z reguły postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że strony nie muszą stawiać się w sądzie, by otrzymać tytuł wykonawczy. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd jest równoznaczna z ugodą zawartą przed sądem i może zostać dołączona do wniosku o świadczenie 500+.

Przy sporządzaniu ugody warto znaleźć dobrego, zawodowego mediatora. Sąd bowiem może odmówić nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Mediatorzy będący radcami prawnymi, czy też stałymi mediatorami wpisanymi na listę sądu okręgowego pomagają fachowo i profesjonalnie przejść przez procedurę uzyskania tytułu wykonawczego wymaganego do świadczenia 500+, a także uzyskać porozumienie na innych płaszczyznach.

Dagmara Nowak-Trochimiuk
Radca prawny, mediator
ul. Sikorskiego 7/11, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. 733 995 805
www.prawnikskarzysko.pl

prawnik skarżysko
Dagmara Nowak-Trochimiuk – radca prawny, mediator – Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to