„Podwyżka” Budżetu Obywatelskiego 2025 w Skarżysku. Jest więcej pieniędzy na inwestycje proponowane przez mieszkańców

280
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Skarżyska-Kamiennej. W edycji na 2025 rok będzie do rozdysponowania dwa razy więcej pieniędzy niż dotychczas.

Chętni do ubiegania się o inwestycje finansowane z Budżetu Obywatelskiego Skarżyska-Kamiennej mogą już szykować się do składania wniosków. Nabór wniosków rozpocznie się jeszcze w maju br.

Dobra wiadomość jest taka, że od tej edycji kwota całościowa budżetu wzrośnie dwukrotnie –  z 400 do 800 tysięcy złotych i jednocześnie podwoi się maksymalna kwota na jedną inwestycję – do 200 tysięcy.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Jest to pierwsza „podwyżka” kwoty budżetu obywatelskiego w naszym mieście od momentu jego wprowadzenia, czyli od 2014 roku, kiedy to składano wnioski do realizacji w 2015 roku.

Podwyższenie kwoty BO postulowali uczestnicy, z których większość wnioskuje o inwestycje regularnie. Nie da się bowiem ukryć, że przez te lata bardzo wzrosła inflacja, a więc i koszty inwestycji.

Nowo wybrany prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki podjął decyzję o podwojeniu kwoty Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście, co zawarł w swoim programie wyborczym.

Budżet Obywatelski 2025 Skarżysko-Kamienna – harmonogram:

  •     od 23 maja do 21 czerwca 2024 roku – składanie propozycji inwestycji
  •     od 24 czerwca do 5 lipca 2024 roku – weryfikacja złożonych projektów
  •     do 8 lipca 2024 roku – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
  •     do 5 sierpnia 2024 roku – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
  •     od 2 do 16 września 2024 roku – głosowanie mieszkańców
  •     do 17 września 2024 roku – przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania
  •     do 15 listopada 2024 roku – ujęcie wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2025 rok

Poniżej prezentujemy ogólne założenie Budżetu Obywatelskiego Skarżyska-Kamiennej. Więcej szczegółów, w tym głosowanie na stronie:

https://skarzysko.budzet-obywatelski.org/

Zobacz inwestycje, które zostaną zrealizowane z budżetu obywatelskiego Skarżyska w tym roku:

Budżet Obywatelski 2024 w Skarżysku: Znamy wyniki i wiemy, jakie inwestycje powstaną

Budżet Obywatelski Skarżysko-Kamienna – zasady

Budżet Obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami zadecydują, jak zagospodarować część budżetu miasta. Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie brać udział w wyborze tych, które będą wcielone w życie.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

Środki z budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację propozycji o charakterze inwestycyjnym. Projekty powinny więc dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.

W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00–22.00. Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 lat. W przypadku osób małoletnich, między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.

Jak składać wnioski?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) lub na portalu budżetu obywatelskiego. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli propozycja dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.

Które propozycje do budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane?

Pomysły do realizacji wybierają mieszkańcy miasta w drodze głosowania, które odbywa się w siedzibie urzędu miasta oraz przez internet. O tym, które projekty trafiają pod głosowanie, decyduje komisja weryfikująca. W głosowaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).

Zrealizowane zostają te projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to