Powiatowe Dęby 2023 – można zgłaszać kandydatów do nagrody Rady Powiatu Skarżyskiego

1808
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Mieszkańcy i organizacje powiatu skarżyskiego, zasłużone dla lokalnej społeczności i wyróżniające się osiągnięciami i aktywnością mogą zostać laureatami nagrody Powiatowe Dęby. Rozpoczął się nabór do tegorocznej edycji nagród ustanowionych przez Radę Powiatu Skarżyskiego.

Powiatowe Dęby 2023 zostały przyznane:

Powiatowe Dęby 2023 przyznane. Laureatami Wacław Pejas i Fundacja Daj Szansę

 

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Nagroda Powiatowe Dęby to wyraz uznania dla wszystkich, którzy swoją pracą, działalnością, osiągnięciami, twórczością oraz efektami pracy przekraczającymi etatowe i zawodowe obowiązki budują pozytywny wizerunek Powiatu Skarżyskiego.

Nagroda Powiatowe Dęby może być przyznana:

 • osobom fizycznym i prawnym
 • organizacjom
 • stowarzyszeniom
 • fundacjom
 • instytucjom
 • innym podmiotom

Nagrodę Powiatowe Dęby ustanowiła Rada Powiatu Skarżyskiego w 2001 roku. Obecnie przyznawana jest w dwóch dziedzinach:

 • kultura i sztuka
 • działalność społeczna

Po raz ostatni nagrodę Powiatowe Dęby przyznano ją w 2018 roku. Edycja z 2020 roku została anulowana.

Nabór wniosków do edycji Powiatowych Dębów 2023 już trwa. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać na specjalnym wniosku:

 • przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego
 • starosta skarżyski
 • prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu skarżyskiego
 • co najmniej trzech radnych Rady Powiatu Skarżyskiego
 • co najmniej trzech radnych rad gmin powiatu
 • organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje.
 • Do wniosku mogą zostać dołączone rekomendacje organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

Wnioski o przyznanie nagrody Powiatowe Dęby 2023 należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, z dopiskiem „Nagroda Powiatowe Dęby”, do 30 marca 2023 r.

Wniosek można pobrać ze strony: https://powiatskarzyski.pl/powiat/konkursy/powiatowe-deby/5129-powiatowe-deby-2

Laureatów wyłoni kapituła składająca się z dotychczasowych laureatów nagrody pod przewodnictwem przewodniczącego rady powiatu.

Wyniki Powiatowych Dębów 2023 zostaną ogłoszone podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji 25-lecia Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 10 listopada 2023 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Dotychczasowi laureaci nagrody Powiatowe Dęby:

Rok 2002

 • ks. prałat Tadeusz Borowski – działalność społeczna
 • Mieczysław Kwiecień – przedsiębiorczość
 • Jerzy Miazga – przedsiębiorczość
 • Roman Górzyński – przedsiębiorczość
 • Zenon Łakomiec – przedsiębiorczość
 • Barbara Piątek i Janusz Sieczka – przedsiębiorczość
 • Michał Okła – działalność społeczna
 • Władysława Kuźnia – działalność społeczna
 • Ryszard Pawlak – kultura
 • Elżbieta Rokita – kultura
 • Krzysztof Zemeła – kultura
 • Andrzej Kozłowski – sztuka
 • Krzysztof Woliński – kultura
 • Grzegorz Bień – działalność społeczna
 • Stanisław Grzesiak – przedsiębiorczość, kultura
 • Andrzej Bętkowski – działalność społeczna
 • January Lewandowski – działalność społeczna

Rok 2003

 • Marek Ungier – działalność społeczna
 • ks. Jerzy Karbownik – działalność społeczna
 • Lech Wojteczek – przedsiębiorczość
 • Marianna Surma – działalność społeczna
 • Grażyna Nowak – działalność społeczna
 • Muzeum im. Orła Białego – kultura
 • Krzysztof Szczygieł – kultura

Rok 2004

 • ks. infułat Józef Wójcik – działalność społeczna
 • Barbara Rozwadowska – działalność społeczna
 • Janusz Kierkowski – kultura
 • Maria Kiersnowska – działalność społeczna
 • Barbara Pająk – działalność społeczna
 • Waldemar i Arkadiusz Pawliszakowie – przedsiębiorczość

Rok 2005

 • Stanisław Barański – działalność społeczna (pośmiertnie)
 • Ewa Nowak – działalność społeczna
 • Andrzej Staśkowiak – działalność społeczna
 • Joanna Robakowska – działalność społeczna
 • Łukasz Długosz – kultura

Rok 2006

 • Ireneusz Boczek – kultura
 • Teodor Ireneusz Gołąbek – kultura
 • Tadeusz Turski – działalność społeczna
 • Paweł Ząbczyk – sztuka

Rok 2007

 • Krystyna Skowron – działalność społeczna i kulturalna.
 • Tomasz Piętak – kultura
 • Krzysztof Długosz – kultura
 • Zbigniew Pietras – sport
 • Maria Wroniewska – działalność społeczna

Rok 2008

 • Janusz Borowiec – działalność społeczna (pośmiertnie)
 • Apolonia Winiarska – działalność społeczna
 • Marian Milewczyk – działalność społeczna
 • ks. kan. Marian Mężyk – działalność społeczna
 • Chór Sursum Corda – kultura
 • Ryszard Niemiec – sport
 • Jerzy Żmijewski – działalność społeczna
 • DROGMAS Zakład Robót Drogowych – przedsiębiorczość

Rok 2009

 • Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR – przedsiębiorczość
 • Grażyna Wódz – działalność społeczna
 • Jarosław Tarasiński – działalność społeczna
 • Halina Karpińska – działalność społeczna
 • Leon Gójski – działalność społeczna
 • Edward Kępa – działalność społeczna

Rok 2010

 • MEDICUS–X Lekarska Spółka Partnerska – przedsiębiorczość.
 • Marianna Józefczak-Sosińska – działalność społeczna
 • Jerzy Krauze – kultura
 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DANA – przedsiębiorczość
 • Henryk Czech – działalność społeczna
 • Bogusław Winkler – działalność społeczna

Rok 2012

 • Bożena Piasta – sztuka
 • Monika Walczak – kultura
 • Bolesław Orlicz – działalność społeczna
 • TOM-MARG Andrzej Tomaszek – przedsiębiorczość

Rok 2014

 • Dorota Misiura – kultura fizyczna
 • Maria Wrzeszczewicz – działalność społeczna
 • Michał Pala, FHU Palacar – przedsiębiorczość
 • Agata Niziołek – kultura

Rok 2016

 • Marcin Medyński – kultura
 • Elżbieta Jach – sztuka
 • Marian Starachowski – działalność społeczna

Rok 2018

 • Anna Tchórzewska – kultura
 • Stefan Pawlukiewicz – kultura fizyczna (pośmiertnie)
 • Lucyna Kozłowska – sztuka
 • Bożena Bętkowska – działalność społeczna
 • Jolanta Żaczek – przedsiębiorczość