Powiatowe Dęby 2023 – można zgłaszać kandydatów do nagrody Rady Powiatu Skarżyskiego

251
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna

Mieszkańcy i organizacje powiatu skarżyskiego, zasłużone dla lokalnej społeczności i wyróżniające się osiągnięciami i aktywnością mogą zostać laureatami nagrody Powiatowe Dęby. Rozpoczął się nabór do tegorocznej edycji nagród ustanowionych przez Radę Powiatu Skarżyskiego.

Nagroda Powiatowe Dęby to wyraz uznania dla wszystkich, którzy swoją pracą, działalnością, osiągnięciami, twórczością oraz efektami pracy przekraczającymi etatowe i zawodowe obowiązki budują pozytywny wizerunek Powiatu Skarżyskiego.

Nagroda Powiatowe Dęby może być przyznana:

 • osobom fizycznym i prawnym
 • organizacjom
 • stowarzyszeniom
 • fundacjom
 • instytucjom
 • innym podmiotom
OGŁOSZENIA

Nagrodę Powiatowe Dęby ustanowiła Rada Powiatu Skarżyskiego w 2001 roku. Obecnie przyznawana jest w dwóch dziedzinach:

 • kultura i sztuka
 • działalność społeczna

Po raz ostatni nagrodę Powiatowe Dęby przyznano ją w 2018 roku. Edycja z 2020 roku została anulowana.

Nabór wniosków do edycji Powiatowych Dębów 2023 już trwa. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać na specjalnym wniosku:

 • przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego
 • starosta skarżyski
 • prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu skarżyskiego
 • co najmniej trzech radnych Rady Powiatu Skarżyskiego
 • co najmniej trzech radnych rad gmin powiatu
 • organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje.
 • Do wniosku mogą zostać dołączone rekomendacje organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.

Wnioski o przyznanie nagrody Powiatowe Dęby 2023 należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, z dopiskiem „Nagroda Powiatowe Dęby”, do 30 marca 2023 r.

Wniosek można pobrać ze strony: https://powiatskarzyski.pl/powiat/konkursy/powiatowe-deby/5129-powiatowe-deby-2

Laureatów wyłoni kapituła składająca się z dotychczasowych laureatów nagrody pod przewodnictwem przewodniczącego rady powiatu.

Wyniki Powiatowych Dębów 2023 zostaną ogłoszone podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z okazji 25-lecia Powiatu Skarżyskiego, która odbędzie się 10 listopada 2023 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Dotychczasowi laureaci nagrody Powiatowe Dęby:

Rok 2002

 • ks. prałat Tadeusz Borowski – działalność społeczna
 • Mieczysław Kwiecień – przedsiębiorczość
 • Jerzy Miazga – przedsiębiorczość
 • Roman Górzyński – przedsiębiorczość
 • Zenon Łakomiec – przedsiębiorczość
 • Barbara Piątek i Janusz Sieczka – przedsiębiorczość
 • Michał Okła – działalność społeczna
 • Władysława Kuźnia – działalność społeczna
 • Ryszard Pawlak – kultura
 • Elżbieta Rokita – kultura
 • Krzysztof Zemeła – kultura
 • Andrzej Kozłowski – sztuka
 • Krzysztof Woliński – kultura
 • Grzegorz Bień – działalność społeczna
 • Stanisław Grzesiak – przedsiębiorczość, kultura
 • Andrzej Bętkowski – działalność społeczna
 • January Lewandowski – działalność społeczna

Rok 2003

 • Marek Ungier – działalność społeczna
 • ks. Jerzy Karbownik – działalność społeczna
 • Lech Wojteczek – przedsiębiorczość
 • Marianna Surma – działalność społeczna
 • Grażyna Nowak – działalność społeczna
 • Muzeum im. Orła Białego – kultura
 • Krzysztof Szczygieł – kultura

Rok 2004

 • ks. infułat Józef Wójcik – działalność społeczna
 • Barbara Rozwadowska – działalność społeczna
 • Janusz Kierkowski – kultura
 • Maria Kiersnowska – działalność społeczna
 • Barbara Pająk – działalność społeczna
 • Waldemar i Arkadiusz Pawliszakowie – przedsiębiorczość

Rok 2005

 • Stanisław Barański – działalność społeczna (pośmiertnie)
 • Ewa Nowak – działalność społeczna
 • Andrzej Staśkowiak – działalność społeczna
 • Joanna Robakowska – działalność społeczna
 • Łukasz Długosz – kultura

Rok 2006

 • Ireneusz Boczek – kultura
 • Teodor Ireneusz Gołąbek – kultura
 • Tadeusz Turski – działalność społeczna
 • Paweł Ząbczyk – sztuka

Rok 2007

 • Krystyna Skowron – działalność społeczna i kulturalna.
 • Tomasz Piętak – kultura
 • Krzysztof Długosz – kultura
 • Zbigniew Pietras – sport
 • Maria Wroniewska – działalność społeczna

Rok 2008

 • Janusz Borowiec – działalność społeczna (pośmiertnie)
 • Apolonia Winiarska – działalność społeczna
 • Marian Milewczyk – działalność społeczna
 • ks. kan. Marian Mężyk – działalność społeczna
 • Chór Sursum Corda – kultura
 • Ryszard Niemiec – sport
 • Jerzy Żmijewski – działalność społeczna
 • DROGMAS Zakład Robót Drogowych – przedsiębiorczość

Rok 2009

 • Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR – przedsiębiorczość
 • Grażyna Wódz – działalność społeczna
 • Jarosław Tarasiński – działalność społeczna
 • Halina Karpińska – działalność społeczna
 • Leon Gójski – działalność społeczna
 • Edward Kępa – działalność społeczna

Rok 2010

 • MEDICUS–X Lekarska Spółka Partnerska – przedsiębiorczość.
 • Marianna Józefczak-Sosińska – działalność społeczna
 • Jerzy Krauze – kultura
 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DANA – przedsiębiorczość
 • Henryk Czech – działalność społeczna
 • Bogusław Winkler – działalność społeczna

Rok 2012

 • Bożena Piasta – sztuka
 • Monika Walczak – kultura
 • Bolesław Orlicz – działalność społeczna
 • TOM-MARG Andrzej Tomaszek – przedsiębiorczość

Rok 2014

 • Dorota Misiura – kultura fizyczna
 • Maria Wrzeszczewicz – działalność społeczna
 • Michał Pala, FHU Palacar – przedsiębiorczość
 • Agata Niziołek – kultura

Rok 2016

 • Marcin Medyński – kultura
 • Elżbieta Jach – sztuka
 • Marian Starachowski – działalność społeczna

Rok 2018

 • Anna Tchórzewska – kultura
 • Stefan Pawlukiewicz – kultura fizyczna (pośmiertnie)
 • Lucyna Kozłowska – sztuka
 • Bożena Bętkowska – działalność społeczna
 • Jolanta Żaczek – przedsiębiorczość

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here