Połączeni dziedzictwem – zapraszamy na konferencję naukową do Suchedniowa

1283
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD z Suchedniowa zaprasza na konferencję naukową „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa”.
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD z Suchedniowa zaprasza na coroczną konferencję naukową. Tytuł tegorocznej to „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa”.

Konferencja już się odbyła. Zobacz relację:

O historii Żydów w Suchedniowie, Skarżysku i Bliżynie. Odbyła się konferencja naukowa

Zapraszamy do Suchedniowa na naukową konferencję Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Pod Prąd w 2023 roku:

O historii Powiatu Skarżyskiego, Skarżyska, Suchedniowa, Starachowic i nie tylko. Stowarzyszenie Pod Prąd zaprasza na konferencję naukową

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Jak nasza przeszłość, czyli na dziedzictwo, kształtuje teraźniejszość. Jak przeszłość i teraźniejszość wpływają na naszą przyszłość? Między innymi o tym będzie mowa na tegorocznej konferencji, na którą zaprasza suchedniowskie Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD.

W programie ciekawe prelekcje, interesujący goście, a przy tym okazja do otwartej i kuluarowej dyskusji. Gościem specjalnym będzie Bogdan Białek.

Dziedzictwo łączy pokolenia, konkretne społeczności, pojedynczych ludzi, miasta, krainy czy wręcz całe narody i państwa. Jest ono zwornikiem kulturowego sklepienia, na które składają się, wydawałoby się, niepasujące do siebie elementy: ludzkie, przyrodnicze, materialne i niematerialne. Samodzielnie mogą one istnieć, ale bez dziedzictwa – spoiwa, klińca, które je łączy – pozostaną luźnymi tworami, niemogącymi stworzyć czegoś spektakularnego, wielkiego.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie dorobek kulturowy poszczególnych narodów bez uwzględniania w jego dziejach obecności któregokolwiek z tych czynników. Dla przykładu: czy obecna Hiszpania byłaby tym, czym jest, gdyby w swojej historii nie zetknęła się z Maurami, Żydami, cywilizacjami amerykańskimi czy ultrakatolickimi? Czy Polska, przez ponad tysiąc lat swojego istnienia, mogłaby się obejść bez udziału w swojej państwowości innych nacji, takich jak Żydzi, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Saksończycy itp.? Odpowiedź nie jest oczywista, ale można zaryzykować stwierdzenie, że NIE.

Zwłaszcza dzisiaj, w niebezpiecznych czasach wojennych, powinniśmy pamiętać i cenić to, co łączy poszczególne „kamienie”, bo tylko dzięki temu będziemy mogli przetrwać. Tylko wspólnie możemy budować coś, co zostanie nazwane w przyszłości dziedzictwem tego pokolenia. Jednak przyszłość buduje się w teraźniejszości, na podstawie dorobku przeszłości. I o tym nierozerwalnym połączeniu trzeba pamiętać.

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasło przewodnie brzmi „Połączeni Dziedzictwem”, zapraszamy Państwa na konferencję, podczas której przypomnimy nasze wieloaspektowe dziedzictwo i podyskutujemy, jak możemy je wykorzystać, uczcić, w budowaniu przyszłego dorobku. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na te elementy składowe poszczególnych społeczności, zarówno te etniczne, narodowościowe, jak i religijne, które tworzyły barwną mozaikę społeczną Polski, o której należy pamiętać, honorować ją i wykorzystywać w budowaniu własnej tożsamości.

 

Konferencja „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa” odbędzie się w sobotę 10 września 2022 roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” przy ulicy Bodzentyńskiej 18 w Suchedniowie. Wstęp jest wolny.

Program konferencji:

10.00–10.10 – Przywitanie prelegentów i zebranych gości.

10.10–10.30 – Bogdan Białek (Stowarzyszenia im. Jana Karskiego).

10.30–10.50 – dr Justyna Staszewska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie) – Dziedzictwo nieuchwytne, niezapomniane. Ludność żydowska w Suchedniowie na przestrzeni wieków.

10.50–11.10 – Iwona Pogorzelska, Bartłomiej Gierasimowicz (Archiwum Państwowe w Kielcach) – Suchedniów – motyw sztetla w dokumencie archiwalnym z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach (do 1939 roku).

11.10–11.30 – Ewa Kołomańska (Fundacja Pomnik Mauzoleum w Michniowie) – Pomoc ludności żydowskiej w Suchedniowie i okolicach w czasie II wojny światowej.

11.30–11.50 – dr Irena Furnal (em. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Rodzina Herlingów-Grudzińskich w Suchedniowie

11.50–12.20 – Dyskusja

12.20–12.40 – Przerwa kawowa

12.40–13:20
wystawa „Niedaleko Suchedniowa. Gmina żydowska w Kamiennej do 1943 roku”
wystawa „Tak jakby ich nigdy nie było – w 80. rocznicę akcji 'Reinhard’”
wystawa judaików Romana Falarowskiego „Szalom!”
promocja siódmego tomu publikacji „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”

13.20–13.40 – Stowarzyszenie „ERBEL – Szkoła Przyszłości”, Historyczne Koło Naukowe I LO w Skarżysku–Kamiennej pod opieką dra Piotra Kardysia – Niedaleko Suchedniowa. Gmina żydowska w Kamiennej do 1943 roku

13.40–14.00 – Roman Falarowski (Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie) – Getto żydowskie w Bliżynie (1939/1940 – 1942)

14.00–14.20 – dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie) – Elementy architektonicznego dziedzictwa żydowskiego w krajobrazie polskich miasteczek

14.20–14.40 – Małgorzata Łukomska-Jamrozik (Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku) – Takiegoż to gościa mieliśmy! Zygmunt Haupt: żołnierz, pisarz, artysta, emigrant

14.40–15.00 – Dyskusja

15.00–15.10 – Podziękowania i zakończenie konferencji

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD z Suchedniowa zaprasza na konferencję naukową „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa”.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to