Marzena Okła-Drewnowicz
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz na konferencji prasowej podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tunel pieszo-rowerowy w Skarżysku wreszcie powstanie.

W zeszłym tygodniu doszło do podpisania umowy na budowę tunelu pieszo-rowerowego pod torami koło dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej.

Marzena Okła-Drewnowicz, parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej, dziękowała wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, że tunel powstanie. Przypomniała, że pomysł budowy tunelu, który ma zastąpić stara i wysłużoną kładkę, pojawił się kilkanaście lat temu.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

– Odświeżenie pomysłu nastąpiło w czasie kadencji prezydenta Skarżyska Romana Wojcieszka. To z nim pojechaliśmy do ministra, żeby przekonać go do budowy tunelu. Minister odniósł się do tego pomysłu przychylnie i rozpoczęły się prace nad koncepcją jego budowy – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

Posłanka podkreśliła ważną rolę Jana Maćkowiaka, byłego członka zarządu województwa oraz kolejnych ministrów. Za krok milowy uznała datę 15 września 2015 roku, kiedy projekt budowy tunelu został wpisany na listę podstawową inwestycji kolejowych w kraju.

– Od tej pory byliśmy spokojni, bo wiedzieliśmy, że inwestycja jest w planach rządowych, a pieniądze unijne są na tę inwestycję zabezpieczone. Niestety, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ogłosił przetargu wyznaczonym terminie. Ogłosił go dopiero trzy lata później. Okazało się, że pieniądze zabezpieczone na ten cel są za małe, ponieważ wszystkie koszty poszybowały w górę. Okazało się, że pieniędzy jest za mało. Zaczęła się kolejna batalia – dodała posłanka.

Dalsze perypetie związane z przygotowania do budowy obfitowały w zaskakujące zwroty akcji, łącznie z groźbą, że tunel w ogóle nie powstanie. Szeroko o nich pisaliśmy na ProSkarżysko. Ostatecznie kolej okroiła nieco inwestycję, urząd marszałkowski dołożył pieniądze na tunel i po podpisaniu umowy prace budowlane mogą się zaczynać.

Marzena Okła-Drewnowicz podziękowała za działania na rzecz inwestycji w ostatnim czasie – prezydentowi Skarżyska Konradowi Krönigowi, staroście skarżyskiemu Arturowi Berusowi, zarządowi powiatu i województwa oraz ministrowi Andrzejowi Bittelowi.

– Dziękuję wszystkim po drodze, bo dla mnie to również wielka satysfakcja, a podjęte działania miały sens – powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

Poniżej prezentujemy też kalendarium wydarzeń związanych z budową tunelu, który przygotowała parlamentarzystka.

Tunel będzie dużym ułatwieniem dla rowerzystów – nie trzeba będzie się męczyć dźwiganiem roweru

Tunel pieszo-rowerowy – historia działań

03.12.2012 r. – wizyta w Skarżysku-Kamiennej ministra ds. kolejnictwa Andrzeja Massela w celu zapoznania go z potrzebą budowy podziemnego przejścia pod torami kolejowymi i powołania zespołu roboczego w tej sprawie.

14.01.2013 r. – pismo poseł Marzeny Okły-Drewnowicz ws. zorganizowania w PLK w Skarżysku spotkania roboczego dot. tunelu.

18.03.2013 r. – spotkanie robocze w PLK w Skarżysku, podczas którego ustalono, że PLK rozpocznie prace przygotowawcze do tej inwestycji pod nową perspektywę finansową UE 2014–2020, ze środków, które będą na ten cel w dyspozycji samorządu województwa.

29.10.2014 r. – wizyta wiceministra ds. kolejnictwa Zbigniewa Klepackiego, podczas której wiceminister przekazał informację dot. finansowania inwestycji i terminu jej rozpoczęcia. Inwestycja miała się rozpocząć w 2016 r. – z wykorzystaniem środków RPO województwa świętokrzyskiego.

15.09.2015 r. – przyjęcie przez RM Krajowego Programu Kolejowego, w którym na liście podstawowej, z zagwarantowanym dofinansowaniem wkładu własnego, na miejscu 70 została wpisana „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z przejściem pod torami w obrębie stacji kolejowej Skarżyska-Kamiennej”.

25.05.2015 r. – wizyta wiceministra ds. kolejnictwa Sławomira Żałobki i dyrektor Departamentu Kolei Marty Postuły, podczas której została przekazana informacja o KPK i przebudowie linii kolejowej nr 8 między Radomiem i Kielcami oraz o planowanym rozpoczęciu prac związanych z budową tunelu.

08.06.2016 r. – zapytanie poselskie (565) w sprawie budowy tunelu pod torami w Skarżysku-Kamiennej.

13.08.2018 r. – przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatu skarżyskiego i gminy podpisali preumowę dot. dofinansowana budowy tunelu pieszo – rowerowego. PKP PLK S.A. wyceniło jej realizację na ponad 45 mln zł. 85% tej kwoty, czyli blisko 31,6 mln zł. miało być dofinansowane z RPO.

09.2018 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

05.11.2018 r. – prośba PKP PLK SA do marszałka województwa świętokrzyskiego o zwiększenie dofinansowania w zakresie pozwalającym na wybór najkorzystniejszej oferty.

03.12.2018 r. – odmowa PKP PLK S.A. marszałka województwa świętokrzyskiego dot. zwiększenia środków na budowę tunelu pieszo-rowerowego w Skarżysku-Kamiennej.

21.12.2018 r. – interpelacja (28124) do ministra infrastruktury ws. zwiększenia środków na wkład własny do budowy tunelu.

01.2019 r. – odpowiedź na interpelację, odmawiająca zwiększenia wkładu: „z uwagi na brak możliwości zwiększenia dofinansowania UE ze strony Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (gdzie udział środków UE i krajowych został określony odpowiednio do poziomu 85% i 15%), nie jest możliwe zwiększenie udziału wkładu krajowego do tego zadania ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. transportu”.

W związku z tą odmową marszałka minister poinformował, że „prowadzone są analizy co do dalszego sposobu realizacji przedmiotowego projektu, w tym m.in. rozważane jest ograniczenie jego zakresu rzeczowego”.

01.02.2019 r. – pismo poseł Marzeny Okły-Drewnowicz do PKP PLK S.A. z zapytaniem o analizę dot. ograniczenia zakresu rzeczowego budowy tunelu.

28.02.2019 r. – odpowiedź PKP PLK dot. analizy „ograniczenia zakresu ww. projektu, wśród których znajdują się propozycje m.in. rezygnacji z wymiany nawierzchni torowej i rozjazdów, poza pracami wynikającymi bezpośrednio z budowy konstrukcji przejścia pod torami; ograniczenia wymiany sieci trakcyjnej do konstrukcji wsporczych wchodzących w kolizję z projektowanym przejściem pod torami; wyburzenia budynku dyżurnego peronowego na peronie nr 2 wraz z przeniesieniem wskazanego stanowiska do nowego obiektu przy peronie nr 1; rezygnacji z wszystkich planowanych prac na terenie sekcja eksploatacji”.

01.02.2019 r. – pismo poseł Marzeny Okły-Drewnowicz do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o ponowne rozważenie możliwości zwiększenia alokacji środków unijnych na budowę tunelu, w związku z odpowiedzią podsekretarza stanu Andrzeja Bittela, który poinformował, że z uwagi na negatywną odpowiedź marszałka nie jest możliwe zwiększenie wkładu krajowego dla tego zadania.

20.02.2019 r. – odpowiedź marszałka województwa ws. możliwości zwiększenia alokacji środków na budowę tunelu, iż: „Nie ma tym samym na ten moment możliwości zwiększenia przyznanej pierwotnie kwoty dofinansowania projektu…” Jednocześnie marszałek poinformował, że: „nie ma … ze strony IZ żadnych przeszkód, aby Beneficjent Projektu sfinansował nadwyżkę wydatków koniecznych do poniesienia w wyniku przeprowadzenia postępowania o wyborze wykonawcy w stosunku do pierwotnie zakładanej wartości ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Infrastruktury, w proporcjach innych niż 85% do 15%.

28.03.2019 r. – unieważnienie przetargu na budowę tunelu

28.03.2019 r. – zapytanie do ministra inwestycji i rozwoju o możliwość zmiany proporcji udziału środków unijnych i własnych w stosunku do podpisanych preumów.

28.03.2019 r. – interpelacja do ministra infrastruktury ws. zwiększenia dofinansowania do budowy tunelu, zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez marszałka województwa, z której wynika, że minister może zwiększyć dofinansowanie do wkładu własnego bez konieczności zachowania proporcji udziału środków pierwotnie określonych w preumowie.

18.04.2019 r. – na ww. interpelację minister odpowiedział, że nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania na budowę tunelu i Urząd Marszałkowski też nie dysponuje środkami pozwalającymi zwiększyć dofinansowanie ze swojej strony. Nie mniej jednak UMWŚ wyraził wolę rozważenia ograniczenia zakresu projektu,

28.01.2020 r. – interpelacja w sprawie ograniczenia rzeczowego budowy tunelu.

09.03.2020 r. – w odpowiedzi na ww. interpelację uzyskałam informację, że PKP PLK S.A. wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zwiększenie środków na budowę tunelu, biorąc pod uwagę wariant podstawowy wraz z jednym zadaniem opcjonalnym, czyli przebudową peronu nr 1.

17.03.2020 r. – podpisanie umowy na budowę tunelu

Marzena Okła-Drewnowicz

2 KOMENTARZE

  1. Verdeckter Ermittler der Ministerium für Staatssicherheit „Oscar” aus Zopot wie z kogo budować drużynę popychadeł do PO-KOnania Polski i budowy PO-Landu. Nasyła regularnie kpt. w st. spocz. Bartłomieja aby zbierał haki na ambitną i pustą lalkę – nie jest to zresztą trudne, odkąd Jan musiał odkręcać skutki działań Michała wobec tubylczego półświatka: wyłudzenia na VAT to zaledwie dodatek do prawdziwych rewelacji.
    Chciałoby się powiedzieć po Bartłomiejowemu acz parafrazując: „wuj zupa i drewnowiczów upa”. Podskoczy lalunia? To się ją spacyfikuje, wszak consieliere QŃ tylko dorabia przy Czarneckim, a służy komu innemu, zaś i WR-B choć stoi na uboczu jest jeszcze w grze (a on w stosunku dop QŃa to jak ekstraklasa do bakałarza). Oscar nie lubi służb, ale zna siłę haków zresztą Bartłomiej też pamięta bieganie na postronku WUSW w Krakowie… PS. Laleczki nie lubł nawet śp. płk. KM… chociaż to jego plemię jakoś prędko się na niej poznał i dystansowął jak mógł, zresztą on i jego ekipa byli od prawdziwych akcji, nie jakichś geszeftów z kryminalistami na prowincji (Carex pamięta).

  2. A.D. 2001: Nestor rodu Jan nie kalał rąk biciem kobiet: pobicie żony zlecił załodze karetki pogotowia która ją zabrała na SOR … jego własnego szpitala 🙂 Na ratunek przybył dzielny Arturek junior rodu. Niczego rzecz jasna nie wyjaśnił, skarcił jedynie załogę karetki za mało dyskretne wykonanie zlecenia Jana. Co za czasy! Towarzysze z WUSW na Seminaryjskiej dawali sobie radę lepiej! Archiwum WUSW to spalili już w trakcie rozmów na Zawrat i w Magdalence aby przypadkiem niepowołane oszołomy z opozycji nie poczytały np. o faktach dotyczących wydarzeń w kamienicy blisko Silnicy, tam gdzie onegdaj bazar był 🙁 Towarzysz z SB to fachowiec co zowie się!
    Najlepszy z nich to był towarzysz Grudzień (formalnie z MO ale kto teczkę personalną zna ten wie skąd wywodził się – towarzysz Cenarski został zdemaskowany niestety a to była szycha!). Służba sobie samym w PRL-bis/3rp była słodka – teraz służą Niemieckiemu Związkowi Radzieckiemu udającemu wciąż jeszcze UE więc kiedy Manfred patrzy to „Oskar” musi pracować na … nieujawnienie jego teczki, czego nie dopilnował już „Bolek”. A obaj są z Gdańska i kto wie co przyniesie przyszłość?

Comments are closed.