Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza na konferencję „Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów”.

Konferencja już się odbyła. Zobacz relację:

Skarżysko jako ważny ośrodek przemysłowy od tysięcy lat – odbyła się konferencja naukowa

Podczas konferencji usłyszymy referaty i dzięki temu będziemy mogli poznać dzieje hutnictwa a ziemi skarżyskie i świętokrzyskiej. A sięgają one czasów starożytnych!

W średniowieczu na terenach dzisiejszego Skarżyska działają dwie kuźnice. Wielką szansą na rozwój jest okres inwestycji Banku Polskiego, kiedy to powstaje nowy zakład wielkopiecowy w Rejowie. Jest rok 1838. I właśnie na tych wydarzeniach sprzed 180 laty, nadziejach i szansach na rozwój będzie skupiać się tematyka poruszana na konferencji.

REKLAMA
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski
Dziękuję za Wasze poparcie. Bądźmy razem. Budujmy wspólnie  - Bartosz Bętkowski

Okrągła rocznica uruchomienia Huty Rejów oraz powołania Banku Polskiego stały się inspiracją dla przypomnienia i utrwalenia tego dziedzictwa przemysłowego, które stanowi niezwykle istotny element naszej tożsamości z rodzinnym miastem i małą ojczyzną.

Konferencja odbędzie Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów” się 16 maja 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w godz. 11.00–15.00.

Późnym latem ukaże się publikacja pokonferencyjna zawierająca wystąpienia. liczba publikacji jest ograniczona, a możliwość jej bezpłatnego nabycia istnieje tylko w dniu konferencji, po wcześniejszych zapisach na listę chętnych. Dla każdej zapisującej się osoby przewidziano jeden egzemplarz.

Wstęp jest wolny. Zapraszamy!

Program konferencji:

11.00 – przywitanie

11.20 – dr hab. Szymon Orzechowski prof. UJK Kielce: Starożytny przemysł żelazny w górnym dorzeczu Kamiennej

11.40 – prof. dr hab. Jerzy Szczepański (UJK): Inwestycje Banku Polskiego w przemyśle państwowym w latach 1828–42

12.00 – prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN Warszawa): Specjaliści zatrudnieni przy budowie i obsłudze zakładów Banku Polskiego w dolinie Kamiennej

12.20 – przerwa kawowa

13.00 – prof. dr hab. Inż. Mirosław Karbowniczek, dr inż. Ireneusz Suliga (AGH Kraków): Technologia wielkopiecowa w zakładzie hutniczym z połowy XIX wieku

13.20 – dr Jan Główka (Muzeum Historii Kielc): Z dziejów i tradycji uprzemysłowienia w Zagłębiu Staropolskim w XIX stuleciu

13.40 – dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska Kielce): Zabytki przemysłowe w Dolinie Kamiennej z czasów Banku Polskiego. Znikające dziedzictwo

14.00 – mgr inż. Katarzyna Styk (AGH Kraków): Stare fabryki – nowe wyzwanie. Turystyczne wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa kultury regionu świętokrzyskiego

14.20 – dyskusja

14.50 – zamknięcie obrad

Konferencja jest częścią projektu „ 180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig.
Patronat Naukowy: Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek.

huta rejow konferencja skarzysko