Powiatowy Urząd Pracy: Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

1477
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku zaprasza wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej.

Pracodawco,  jeżeli jesteś zainteresowany pomocą urzędu pracy, skontaktuj się z telefonicznie, mailowo lub odwiedź urząd. Na pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia wciąż czekają:

  • staże i bony stażowe,
  • bony zatrudnieniowe,
  • trójstronne umowy szkoleniowe,
  • refundacje części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń pod nr tel. 41 25 17 330. Specjaliści PUP odpowiedzą na pytania i dobiorą najlepszą formę wsparcia.

Zobacz jak powstaje nowa inwestycja w Skarżysku-Kamiennej - Apartamenty dostępne w ofercie ARCAB Investments - R E K L A M A

Osoby bezrobotne chcące uzyskać wsparcie w powrocie na otwarty rynek pracy mogą podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej ze swoim doradcą klienta zapytać o pomoc w wyborze najlepszej możliwości, dostępnej w ofercie aktywizacyjnej urzędu pracy.  Szczególnie zachęcamy  do skorzystania ze:

  • staży,
  • bonów adresowanych do osób do 30 roku życia (szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych oraz na zasiedlenie),
  • szkoleń indywidualnych i grupowych.

Ponadto, od 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku realizuje program „Wiedza Edukacja Rozwój”, zwany w skrócie POWER. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Obecnie prowadzony jest projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim. W ramach projektu wsparciem zostają objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zachęcamy zwłaszcza do skorzystania z bonów stażowych i szkoleniowych. Osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach mogą liczyć na atrakcyjne stypendia.

UWAGA! Wszystkie osoby bezrobotne, zainteresowane otrzymaniem wsparcia, które  dotąd nie kwalifikowały się do udziału w projektach, zachęcamy do kontaktu ze swoim Doradcą Klienta Indywidualnego w celu uzgodnienia warunków i nowych możliwości aktywizacji.

Urząd zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz osób do 30 roku życia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here