Z dziejów regionu i miasta – rocznik 12/2021 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-12-2021

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 12/2021 – PTH Skarżysko – spis treści

Artykuły/Essays

Marcin Medyński – O rodzinie i wczesnej biografii Jana Gotlieba Blocha słów kilka (glosy do monografii Blochów pióra J[ózefy] Ewy Leśniewskiej), a także o jego przedślubnych zobowiązaniach z akt warszawskiego rejenta Józefa Zbikowskiego.
About the family and early biography of Jan Gotlieb Bloch (gloss to the monograph of the Bloch family by J[ózefa] Ewa Leśniewska) as well as his antenuptial obligations as found in the files of Józef Zbikowski, Warsaw based notary.

Marek Jedynak – Tropami żołnierzy Armii Krajowej – kpr. Andrzej Pasek „Jędrek” (1915–1943)
On the soldiers of the Home Army’s trail – corporal Andrzej Pasek „Jędrek” (1915–1943)

Materiały/Source materials

Kamil Jakimowicz – Opinia Jacka Małachowskiego podkanclerzego koronnego o szansach znalezienia soli w powiecie chęcińskim województwa sandomierskiego i województwie krakowskim z września 1782 r.
The September 1782 expertise of Jacek Małachowski, the Deputy Chancellor of the Crown, on the feasibility of mining salt in the district of Chęciny in Sandomierz Voivodship as well as in Cracow Voivodship

Marcin Janakowski – Jak wyglądała wieś Bzin w latach 1829–1838. Slajd z dziejów jednego z osiedli miasta Skarżyska-Kamiennej.
The picture of the village of Bzin in the years 1829–1838. A snapshot of history of one of the districts of the town of Skarżysko-Kamienna.

Tadeusz Banaszek – Ochrona Wytwórni Amunicji w Skarżysku-Kamiennej na wypadek mobilizacji lub wojny podczas realizacji planu mobilizacyjnego „S” z 1926 r.
Protection of the Ammunition Factory in Skarżysko-Kamienna in case of mobilisation or war during the carrying­out of the mobilisation scheme “S” of 1926. 89

Krzysztof Zemeła – Pośmiertne wspomnienie Józefa Sykulskiego o synu Kazimierzu Józefie, zmarłym w 1931 r.
Posthumous tribute to the son Kazimierz Józef who died in 1931 by Józef Sykulski.

Piotr Kardyś – Wypoczynek, olimpiada, a może polskie Hollywood? Działania i plany Towarzystwa Eksploatacji Terenów „Bliżyn”.
Leisure, the Olympics or Polish Hollywood? The activities and plans of Towarzystwo Eksploatacji Terenu Bliżyn (the Public Stock Company Association for Bliżyn Area Development).

Pro memoria

Wojciech Iwańczak – Henryk Samsonowicz (23 stycznia 1930 r. – 28 maja 2021 r.)

Recenzje, omówienia, sprawozdania/Reviews, discussions, reports

Sylwia Konarska-Zimnicka, Piotr Piotrowski, Albumasar i jego „Ysagoga minor”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020, ss. 211 (Piotr Kardyś).

Co wiemy o bitwach wczesnośredniowiecznej Polski? Uwag kilka na kanwie lektury książki Artura Foryta, Zawichost 1205, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2021, ss. 300, il. (Piotr Kardyś).

Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624–2024 [tyt. okł.: Dzieje Karczówki w Kielcach (pod Kielcami) w latach 1624–2024], t. 6,[Piotr Kardyś], Biblioteka bernardynów na Karczówce od 1632 roku do kasaty klasztoru w 1864 roku, red. nauk. Jerzy Michta, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2019, ISBN 978-83-63477-14-1, ss. 415, il. (Marcin Medyński)

Mikołaj Szlifierz. Artysta rzeźbiarz (1873–1946), red. Joanna Milczarek, Magdalena Weber, Wydawnictwo Arslibris. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie, Końskie 2020, ss. 167, il. (Aleksandra Kwaśniewska).

Informacja dla autorów Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej.