Z dziejów regionu i miasta – rocznik 2/2011 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-02-2011

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 2/2011 – spis treści

Artykuły:

Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda – Ziemia skarżyska czy region skarżyski?

Krzysztof Zemeła – Kariera rodu Kazanowskich, herbu Grzymała, w XVI–XVII wieku

Piotr Sławiński – Działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego

Roman Sowa – „Nasze Słowo”. Przyczynek do historii skarżyskiej prasy zakładowej dobry PRL

Jarosław Dulewicz – Codzienne problemy mieszkańców miast nad Kamienną w dekadzie lat siedemdziesiątych w świetle listów do instytucji państwowych i partyjnych

 

Komunikaty:

Marcin Medyński – Gmina Skarżysko-Kamienna ma już 100 lat!

 

Materiały:

Marcin Medyński – Rafała Leona Sucheckiego opis Kamiennej w latach 20. XIX wieku

Marcin Medyński – Skarżyska masakra z 4 lutego 1905 roku – relacja naocznego świadka

Przemysław Bieniek – Z pamiętników kardynała Ermenegildo Pellegrinettiego w sprawie utworzenia nuncjatury apostolskiej w Polsce z dnia 21 lipca 1919 roku

Roman Falarowski – Wykaz osób należących do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej z terenu gminy Bliżyn sporządzony przez Tadeusza Ciuka „Trzaska” i Józefa Chyba „Marsa” (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Inspektorat Skarżysko-Kamienna, Koło w Bliżynie)

 

Recenzje:

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wiek, opracował Feliks Kiryk, Sandomierz 2010, ss. 418 (P. Kardyś)

Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne 2010, ss. 488 (M. Braniewski)

Mała Ojczyzna. Skarżysko-Kamienna, dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. Materiały do edukacji regionalnej, Skarżysko-Kamienna 2010, ss365 (M. Janakowski)

Bożena Piasta, W cytatach – dzieje Skarżyska-Kamiennej, czyli literacka pigułka, t. I, Starachowice 2010, ss. 378 (M. Janakowski)

 

Sprawozdania i omówienia