Z dziejów regionu i miasta – rocznik 4/2013 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-04-2013

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 4/2013 – spis streści:

 

Artykuły:

Anna Życińska – Rytuał chrzcielny dzieci w Polsce średniowiecznej

Piotr Kardyś – Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

Andrzej Kwaśniewski – Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808–1818)

Paweł Kołodziejski – Czy jesteśmy tacy wyjątkowi? Rzecz o historii pewnego miasta

Dariusz Palacz – Związek Strzelecki w powiecie koneckim w latach 1919–1939

Arkadiusz Bogucki – Spory wokół powstania styczniowego na łamach prasy międzywojennej regionu radomskiego

Hubert Wilk – Wiktor Saj – zapomniany bohater Planu Sześcioletniego

 

Materiały:

Marcin Medyński – Zorganizowanie szkoły elementarnej w Bzinie (1837 r.)

Marcin Medyński – Zakład wielkopiecowy w Bzinie w świetle „Wykazu ubezpieczenia” z 1847 r.

Piotr Kardyś, Bartosz Wosiek – Księga kar pieniężnych Odlewni Żelaza i Emalierni „Kamienna – Jan Witwicki”

Michał Przeździecki, Witold Migal – Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych w 2010 r. w miejscowości Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, działka nr ew. 144

 

Sprawozdania:

Piotr Drab – Różne oblicza historii. Sprawozdanie z konferencji naukowej

 

Recenzje i omówienia:

Kazimierz Winiarczyk, Marcinków. Zarys dziejów. PU Compus, Wąchock 2012, ss. 196, il. (Marcin Medyński)

Dzieje Skarżyska-Kamiennej. Monografia z okazji 90-lecia nadana praw miejskich, red. Krzysztof Zemeła i Piotr Kardyś, wydawnictwo PiS, Skarżysko-Kamienna, 2013, ss. 527, il. (Joanna Derlatka-Kozdroń, Barbara Staniewska)

Szymon Piasta, Leksykon Suchedniowa, Suchedniów 2012, ss. 496, il. (Tadeusz Wojewoda)

Tomasz Gocel, Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej 1939–45, Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2012 (Beata Czajkowska)