Z dziejów regionu i miasta – rocznik 5/2014 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-05-2014

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 5/2014 – spis treści:

 

Artykuły:

Łukasz Jaros – Działalność militarna księcia krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego Leszka Czarnego w latach 1279–1288

Marcin Janakowski – Stanisław Szydłowiecki. Zarys biografii

Katarzyna Jedynak – Z dziejów ziemiaństwa znad Kamiennej. Rodzina Broel-Platerów z Białaczowa i jej związki z Bliżynem na przełomie XIX i XX wieku

Sebastian Piątkowski – Zbrodnie funkcjonariuszy straży fabrycznej Zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej w świetle akt procesowych SS-Scharführera Kurta Schumanna

Iwona Pogorzelska – 90 lat Archiwum Państwowego w Kielcach

 

Materiały:

Jacek Pielas – Inwentarz wsi Nieświn i poddanych ze wsi Paruchy z 1745 roku

Marcin Medyński – Akta dochodzenia w sprawie pomnika powstańców styczniowych na terenie odlewni Jana Witwickiego (1907 r.)

Beata Czajkowska – Wykaz zatrudnionych w firmie HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach 1940–43 zachowany w Izbie Tradycji MESKO

Katarzyna Krzystanek – Pomoc więźniom HASAG-u. Listy do Zofii i Feliksa Przypkowskich od osób przebywających w obozie pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej

Arkadiusz Bogucki, Józef Tomasz Nowak – Egzekucja w kopalni żwiru „Karier” w Skarżysku Kościelnym na podstawie dokumentów i wspomnień

 

Recenzje:

Szymon Piasta, Suchedniowska parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, Suchedniów 2013, ss. 256, il. (Marcin Medyński)

Krystyna Samsonowska, Republika Wąchocka 1863, PU Compus, Wąchock 2013, ss. 334, il. (Marcin Medyński)

Jan Kulpiński, Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22/23.01.1863–22.04.1864. Wybrane bitwy i potyczki 1863–1864 w Górach Świętokrzyskich. Na 150-lecie powstania styczniowego, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie, Bodzentyn 2012, ss. 200, il. (Marcin Medyński)

Jerzy R. Prochwicz, Barak. Przywrócona pamięć, Szydłowiec 2013, ss. 264 (Tadeusz Wojewoda)

 

Sprawozdania i omówienia:

Jerzy Krauze, Chór Hariana, PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 40, il. 15 (P.K.)

Ireneusz Kuliński, O górnikach rud żelaza, kuźniach i kowalichach w Staropolskim Okręgu Przemysłowym, Wydawnictwo Muzeum Orła Białego, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 150 (I. Mrówka)

Nasza Gmina Chlewiska. Próba opisania gminy Chlewiska, W. Gałązka, M. Głuch, S. Kozioł, L. Wąsik, wyd. Lechosław Wąsik, 2014, ss. 292 (A. Suwała)

Konferencja naukowa archiwistów kościelnych – Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce (M. Medyński)

Sympozjum Historycznych Kół Naukowych „1794–1939 – wojny, bitwy i potyczki widziane oczami współczesnej młodzieży” (B. Wosiek)

 

Kronika:

Jubileusz 65-lecia prof. zw. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka (P. Kardyś)

 

Polemiki i dyskusje:

Odpowiedź na recenzję Jarosława Dulewicza, dotyczącą książki Edyty Majcher-Ociesy, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011, ss. 119 (Edyta Majcher-Ociesa)

Kilka uwag do odpowiedzi Edyty Majcher-Ociesy na recenzję książki: Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011, ss. 119 (Jarosław Dulewicz)